För att kunna läsa denna utbildning gäller det att du:

  • Har fått godkänt betyg i SFI D
  • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk
Publicerad: 2022-09-09
Senast uppdaterad: 2024-03-18