Flex vårdutbildning

En kvinna lindar en gasbinda runt en mans arm.

Studerar du mest effektivt på egen hand? Då kan studieformen Flex vara rätt val för dig.

När du läser med denna studieformen på Campus Mölndal får du möjligheten att vara flexibel under din studietid och öka dina möjligheter att lära dig på bästa sätt.

Du har inga lektioner utan du studerar på egen hand när och var det passar dig. Men du kan fortfarande få extra stöd och personlig handledning av lärare både på plats i skolan eller digitalt.

Ansökan

Du kan ansöka om Flex på Campus Mölndal oavsett om du bor i Mölndal eller i en annan kommun. Det är dock den kommun där du är folkbokförd som avgör om du får studera hos oss.


Bor du i Mölndals kommun och vill göra en ansökan? Kontakta vår studie- och yrkesvägledning.


Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du kontakta deras studie- och yrkesvägledning.

Studietakt

När du läser en Flexkurs kan du själv välja studietakt:

 • 50% - Deltidsstudier innebär minst 10 poäng per vecka under studieperioden.
 • 25% - Deltidsstudier innebär minst 5 poäng per vecka under studieperioden.

För att kunna ansöka om studiemedel via CSN behöver du studera på minst 50%.


Observera att alla kurser som innehåller praktik (APL) är alltid 20 veckor långa. Du kan endast ansöka till dessa kurser efter att du har pratat med en studie- och yrkesvägledare.

Kurser

Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p) - Flex
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p) - Flex
 • Gerontologi och geriatrik (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p) - Flex
 • Omvårdnad 1 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Omvårdnad 2 (100p) - Flex
 • Psykologi 1 (50p) - Flex
 • Psykiatri 1 (100p) - Flex
 • Psykiatri 2 (100p) - Flex
 • Social omsorg 1 (100p) - Flex
 • Social omsorg 2 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Vård och omsorg specialisering (100p) - Flex
 • Komvuxarbete (inom vård och omsorg) (100p) - Flex

Valbara kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Etik och människans livsvillkor (100p) - Flex
 • Kost, måltid och munhälsa (100p) - Flex
 • Rättspsykiatri (100p) - Flex
 • Socialpedagogik (100p) – Flex

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet:

 • Kommunikation (100p) - Flex
 • Specialpedagogik 1 (100p) - Flex
 • Hälsopedagogik (100p) - Flex

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vissa kurser har ett obligatoriskt praktiskt moment som kallas APL. Under varje APL-period lär du dig nya saker genom att praktisera på en vårdenhet. Du kommer arbeta heltid de fyra sammanhängande veckor som varje APL-period består av oavsett vilken studietakt du har i utbildningen.

De veckor APL genomförs är förbestämda av skolan och inte valbara. På din vårdenhet får du en handledare som stöttar dig.

APL ingår i följande kurser:

APL 1

 • Omvårdnad 1 (100p), (oftast på äldreboende).

APL 2

 • Social omsorg 2 (100p), (oftast inom hemtjänst).

APL 3

Denna period är kopplad till kursen Vård och omsorg specialisering alternativt Komvuxarbete. Inom ramen för denna kurs specialiserar du dig inom ett område som du själv väljer. Oftast fungerar det bäst om du läser din specialiseringskurs tillsammans med någon av följande kurser:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p) Kursen läses vanligen tidigare i utbildningen.
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)


Du kommer att läsa alla ovanstående kurser men bara en av dem kommer vara kopplad till APL 3.

Campus Mölndal är certifierad genom Vård- och Omsorgscollege. Det innebär att när du har klarat utbildningen får ett så kallat VOC-diplom.

I listan nedanför kan du se vilka kurser du måste vara godkänd i för att få diplomet. Om du avslutar dina studier med kurser som motsvarar vårdbiträdesnivå (800p) kan du få ett VOC-intyg där det framgår att du klarat denna nivå.

VOC-Diplom

För diplom från Vård- och omsorgscollege behöver du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Omvårdnad 2 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykiatri 2 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Social omsorg 2 - 100p
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100p
 • Samhällskunskap 1a1 - 50p
 • Vård och omsorg specialisering - 100p alternativt Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100p

Vårdbiträdesintyg

För vårdbiträdesintyg från VO-College ska du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100p

Du måste visa aktivitet under dina pågående kurser. Exempel på aktivitet är att du lämnar in dina uppgifter via lärplattformen eller deltar på studiebesök och seminarier. På detta sätt kan din lärare se dina framsteg.


Om du inte visar progression i dina studier under tre veckor i sträck blir du avbrottad.


Du kan även bli avbrottad om rektor anser att du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen och inte gör tillfredsställande framsteg i studierna (Skollagen 20 kap. 9 §).


Karens

Reglerna för studieavbrott kan leda till karens.


Vissa avbrottsorsaker kommer leda till att du får karens. Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs som du har avbrutit förrän efter en viss tid.


Karensen på Campus Mölndal gäller under sex månader från avbrottsdatum.

Följande avbrottsorsaker ger karens:

 • Om du tidigare blev avbrottad två gånger på grund av bristande aktivitet (eller fått F som slutbetyg) i samma kurs.
 • Om Rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen.

Är du intresserad av att söka en vårdutbildning med Flex? Då kan du kontakta studie- och yrkesvägledningen i kommunen som du är folkbokförd i.

Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2022-11-08