Du måste visa aktivitet under dina pågående kurser. Exempel på aktivitet är att du lämnar in dina uppgifter via lärplattformen eller deltar på studiebesök och seminarier. På detta sätt kan din lärare se dina framsteg.


Om du inte visar progression i dina studier under tre veckor i sträck blir du avbrottad.


Du kan även bli avbrottad om rektor anser att du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen och inte gör tillfredsställande framsteg i studierna (Skollagen 20 kap. 9 §).


Karens

Reglerna för studieavbrott kan leda till karens.


Vissa avbrottsorsaker kommer leda till att du får karens. Karens innebär att du inte kan bli antagen till samma kurs som du har avbrutit förrän efter en viss tid.


Karensen på Campus Mölndal gäller under sex månader från avbrottsdatum.

Följande avbrottsorsaker ger karens:

  • Om du tidigare blev avbrottad två gånger på grund av bristande aktivitet (eller fått F som slutbetyg) i samma kurs.
  • Om Rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen.
Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2022-11-10