Studietakt

När du läser en Flexkurs kan du själv välja studietakt:

 • 50% - Deltidsstudier innebär minst 10 poäng per vecka under studieperioden.
 • 25% - Deltidsstudier innebär minst 5 poäng per vecka under studieperioden.

För att kunna ansöka om studiemedel via CSN behöver du studera på minst 50%.


Observera att alla kurser som innehåller praktik (APL) är alltid 20 veckor långa. Du kan endast ansöka till dessa kurser efter att du har pratat med en studie- och yrkesvägledare.

Kurser

Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p) - Flex
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p) - Flex
 • Gerontologi och geriatrik (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p) - Flex
 • Omvårdnad 1 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Omvårdnad 2 (100p) - Flex
 • Psykologi 1 (50p) - Flex
 • Psykiatri 1 (100p) - Flex
 • Psykiatri 2 (100p) - Flex
 • Social omsorg 1 (100p) - Flex
 • Social omsorg 2 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Vård och omsorg specialisering (100p) - Flex
 • Komvuxarbete (inom vård och omsorg) (100p) - Flex

Valbara kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Etik och människans livsvillkor (100p) - Flex
 • Kost, måltid och munhälsa (100p) - Flex
 • Rättspsykiatri (100p) - Flex
 • Socialpedagogik (100p) – Flex

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet:

 • Kommunikation (100p) - Flex
 • Specialpedagogik 1 (100p) - Flex
 • Hälsopedagogik (100p) - Flex

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vissa kurser har ett obligatoriskt praktiskt moment som kallas APL. Under varje APL-period lär du dig nya saker genom att praktisera på en vårdenhet. Du kommer arbeta heltid de fyra sammanhängande veckor som varje APL-period består av oavsett vilken studietakt du har i utbildningen.

De veckor APL genomförs är förbestämda av skolan och inte valbara. På din vårdenhet får du en handledare som stöttar dig.

APL ingår i följande kurser:

APL 1

 • Omvårdnad 1 (100p), (oftast på äldreboende).

APL 2

 • Social omsorg 2 (100p), (oftast inom hemtjänst).

APL 3

Denna period är kopplad till kursen Vård och omsorg specialisering alternativt Komvuxarbete. Inom ramen för denna kurs specialiserar du dig inom ett område som du själv väljer. Oftast fungerar det bäst om du läser din specialiseringskurs tillsammans med någon av följande kurser:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p) Kursen läses vanligen tidigare i utbildningen.
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)


Du kommer att läsa alla ovanstående kurser men bara en av dem kommer vara kopplad till APL 3.

Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2022-11-30