Om våra utbildningar

EN kvinna sitter vid ett bord med en laptop.

Vill du studera till ett yrke och läsa en utbildning där du får praktisk erfarenhet? Då kan en gymnasial yrkesutbildning vara hur du når ditt mål.

I en yrkesutbildning får du kunskaper och färdigheter som du behöver för att arbeta inom ett visst yrke. Under tiden du studerar så ingår praktik och hur lång din utbildningstid är beror på vilken utbildning du läser.

En yrkesutbildning passar dig som har behov av eller vill byta yrkesbana. Du kan även läsa utbildningen om du saknar gymnasieutbildning eller om du vill komplettera din yrkesutbildning.

Håll utkik på GRvuxs hemsida för information om kommande starter och ansökningsperioder.

Kan jag söka en yrkesutbildning?

De flesta av våra utbildningar anordnas i samarbete med GRvux. Du kan söka till en gymnasial yrkesutbildning på GRvux om du:

  • Är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
  • Är folkbokförd i en av Göteborgsregionens 13 kommuner
  • Uppfyller de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du är intresserad av

För att söka utbildningen till undersköterska behöver du vara folkbokförd i Mölndal.

Beroende på vilken utbildning du söker kan du behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Vad är en yrkesutbildning på GRvux?

Du kan idag söka yrkesutbildningar på gymnasial nivå i hela Göteborgsregionen. Detta gäller även ifall utbildningen anordnas i en annan kommun än den du bor i. Det är samarbetsavtalet mellan 13 kommuner i Göteborgsregionen som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ett bredare utbud av yrkesutbildningar.

Hur vet jag om jag har blivit antagen?

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Intervjun är andra steget i vårt urval och här ser vi om utbildningen passar dig. Om du blir antagen får du en kallelse till kursstarten. Om du ansöker till en utbildning med språkstöd får du stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Vill du ha mer information eller ha hjälp med att ansöka? Då kan du kontakta vägledningen på Campus Mölndal.

  • Vägledning & Kompetens Mölndal Brogatan 9, 431 30 Mölndal Telefontider Måndag - torsdag 11.00 - 12.00, Drop-in tisdag 14.0 - 16.30, Brogatan 9 031-315 10 14 VKM@molndal.se
Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-10-05