Samarbeta med oss

Två personer tittar på en skärm där den ene pekar på något.

Är ert företag i behov av kompetensförsörjning? Är ni företaget som ser den ömsesidiga nyttan med att erbjuda en praktikplats?

Då är ett samarbete med Campus Mölndal något för er. Du är med och formar din kanske framtida medarbetare, är hen aktuella yrkeskunskaper och om den senaste tekniken inom branschen. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är på cirka 15 procent av utbildningslängden.


Yrkesutbildningar i samarbete med näringslivet är något som blir allt vanligare i hela. Arbetsmarknaden är i förändring och behovet av kompetens ökar vilket har gjort att Skolverket uppmuntrar till dessa initiativ med APL.

Utbildningsutbud

Vi har yrkesutbildningar inom många olika branscher där det finns möjlighet för ert företag att samarbeta med oss. Nästa utbildningsstart är augusti 2023 inom följande utbildningar:

  • Barnskötare
  • It-support och servicedesktekniker
  • Undersköterska med och utan språkstöd

Som företag blir ni erbjudna till utbildningsstarten för att presentera ert företag, er profil och vilken värdegrund ni värnar om. På detta sätt kan ni lära känna de antagna eleverna och det hjälper skolan att kunna matcha rätt elev till rätt arbetsplats. Ni kan även bjuda in elver på en intervju hos er för att lära känna dem bättre.

Elever med ett annat modersmål kommer att få undervisning i svenska språket samt branschsvenska i samband med deras utbildning.

På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper,erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Handledaren ska få möjlighet att genomföra den webbaserade handledarkursen på Skolverkets hemsida. Arbetsgivaren får 3 500 kronor per uppvisat intyg på slutförd kurs gällande en eller flera elever med samma handledare.


Om ni behöver ytterligare stöd finns det även möjlighet att få en utbildning inom APL-handledning.

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill veta mer om denna möjlighet?

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-09-23