På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper,erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Handledaren ska få möjlighet att genomföra den webbaserade handledarkursen på Skolverkets hemsida. Arbetsgivaren får 3 500 kronor per uppvisat intyg på slutförd kurs gällande en eller flera elever med samma handledare.


Om ni behöver ytterligare stöd finns det även möjlighet att få en utbildning inom APL-handledning.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-10-04