Som företag blir ni erbjudna till utbildningsstarten för att presentera ert företag, er profil och vilken värdegrund ni värnar om. På detta sätt kan ni lära känna de antagna eleverna och det hjälper skolan att kunna matcha rätt elev till rätt arbetsplats. Ni kan även bjuda in elver på en intervju hos er för att lära känna dem bättre.

Elever med ett annat modersmål kommer att få undervisning i svenska språket samt branschsvenska i samband med deras utbildning.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-09-22