Campus Mölndal är certifierad genom Vård- och Omsorgscollege. Det innebär att när du har klarat utbildningen får ett så kallat VOC-diplom.

I listan nedanför kan du se vilka kurser du måste vara godkänd i för att få diplomet. Om du avslutar dina studier med kurser som motsvarar vårdbiträdesnivå (800p) kan du få ett VOC-intyg där det framgår att du klarat denna nivå.

VOC-Diplom

För diplom från Vård- och omsorgscollege behöver du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Omvårdnad 2 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykiatri 2 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Social omsorg 2 - 100p
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100p
 • Samhällskunskap 1a1 - 50p
 • Vård och omsorg specialisering - 100p alternativt Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100p

Vårdbiträdesintyg

För vårdbiträdesintyg från Vård- och omsorgscollege ska du ha minst betyget E i följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 - 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100p
 • Gerontologi och geriatrik - 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 - 100p
 • Omvårdnad 1 - 100p
 • Psykiatri 1 - 100p
 • Psykologi 1 - 50p
 • Social omsorg 1 - 100p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100p

 

Beställ ditt diplom

Du beställer ditt diplom via länken nedan.

Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2023-12-14