Studietakt

När du läser Flex väljer du i samråd med SYV vilka kurser som är aktuella för dig.

 

Vid ansökan till Undersköterska Flex förekommer det oftast en obligatorisk studieplanering med studie- och yrkesvägledare på Campus Mölndal. I samtalet sker en planering om lämplig studietakt.

 

För att kunna ansöka om studiemedel via CSN behöver du studera på minst 50 % studietakt.


Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kurser

Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Anatomi och fysiologi 1 (50p) - Flex
 • Anatomi och fysiologi 2 (50p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100p) - Flex
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p) - Flex
 • Gerontologi och geriatrik (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 1 (100p) - Flex
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p) - Flex
 • Omvårdnad 1 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Omvårdnad 2 (100p) - Flex
 • Psykologi 1 (50p) - Flex
 • Psykiatri 1 (100p) - Flex
 • Psykiatri 2 (100p) - Flex
 • Social omsorg 1 (100p) - Flex
 • Social omsorg 2 (100p) (inkl. APL) - Flex
 • Vård och omsorg specialisering (100p) - Flex
 • Komvuxarbete (inom vård och omsorg) (100p) - Flex

Valbara kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Etik och människans livsvillkor (100p) - Flex
 • Kost, måltid och munhälsa (100p) - Flex
 • Rättspsykiatri (100p) - Flex
 • Socialpedagogik (100p) – Flex

Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet:

 • Kommunikation (100p) - Flex
 • Specialpedagogik 1 (100p) - Flex
 • Hälsopedagogik (100p) - Flex

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I vissa kurser ingår APL, vilket är praktiskt moment förlagt på en arbetsplats. Under varje APL-period lär du dig nya saker genom att praktisera på en vård- och omsorgsenhet. Du kommer arbeta heltid de fyra sammanhängande veckor som varje APL-period består av, oavsett vilken studietakt du har i utbildningen.

De veckor APL genomförs är förbestämda av skolan och inte valbara. På din vårdenhet får du en handledare som stöttar dig.

APL ingår i följande kurser:

APL 1

 • Omvårdnad 1 (100p), (oftast på äldreboende).

APL 2

 • Social omsorg 2 (100p), (oftast inom hemtjänst).

APL 3

Denna period är kopplad till kursen Vård och omsorg specialisering alternativt Komvuxarbete. Inom ramen för denna kurs specialiserar du dig inom ett område som du själv väljer. Oftast fungerar det bäst om du läser din specialiseringskurs tillsammans med någon av följande kurser:

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100p)
 • Gerontologi och geriatrik (100p) (Kursen läses vanligen tidigare i utbildningen)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100p)
 • Psykiatri 2 (100p)


Du kommer att läsa alla ovanstående kurser men bara en av dem kommer vara kopplad till APL 3.

Publicerad: 2022-11-08
Senast uppdaterad: 2023-12-06