För att kunna läsa denna utbildning gäller det att du:

  • Har godkänt betyg från SFI-kurs D eller motsvarande
  • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Publicerad: 2022-09-09
Senast uppdaterad: 2022-09-22