Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
 • Gerontologi och geriatrik 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 100p
 • Omvårdnad 1 100p
 • Omvårdnad 2 100p
 • Psykologi 1 50p
 • Psykiatri 1 100p
 • Psykiatri 2 100p
 • Samhällskunskap 1a1 50p
 • Social omsorg 1 100p
 • Social omsorg 2 100p
 • Vård och omsorg specialisering 100p
 • ORK kartläggning 50p
 • Datorkunskap 50p
 • Yrkessvenska 200p
 • Svenska bedömd omfattning 700p
 • Modersmål handledning 200p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Arbetsförlagt lärande innebär just att du är på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där.

Under din utbildning får du följa en handledare som stöttar dig. Du kommer att följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar. Du kan även behöva arbeta tidigt på morgonen. Du får vara beredd på viss restid till din APL-plats.

Publicerad: 2022-09-09
Senast uppdaterad: 2023-10-19