Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ska ge.

För att kunna läsa denna utbildning gäller det att du:


  • Har godkänt betyg i Svenska eller svenska som andraspråk.

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2022-09-22