Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på plats på Campus Mölndal och inleds med en två veckors introduktion i skolans värdegrund, lärplattform och branschen. I utbildning ingår APL i tolv veckor.

 

Utbildningen är upplagd på 3 studieperioder vilket motsvarar cirka 1,5 år.

 

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen inklusive Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg, kan du få ett diplom från Mölndals Vård- och omsorgscollege, VOC.

 

Vi använder oss av en digital lärplattform för inlämningar och för vissa moment i utbildningen. Viss datorvana rekommenderas.

Jobbgaranti

När du har avslutat din utbildning och fått din yrkesexamen från Vård- och omsorgsprogrammet erbjuder Vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad dig anställning som undersköterska eller stödassistent.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande) vilket innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

 

Du kommer att vara ute på APL under 3 perioder. Varje period är på 4 veckor.

Tänk på att

 • Vissa praktikplatser kräver utdrag ur belastningsregistret.
 • Du får vara beredd på restid till din APL-plats, tidig start på morgonen samt pass på kvällar kan förekomma.

Kostnader

 • Kostnader för resor till och från din APL-plats.
 • Litteratur och kopieringsmaterial ca 4000 kr.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
 • Gerontologi och geriatrik 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 100p
 • Omvårdnad 1 100p
 • Omvårdnad 2 100p
 • Psykologi 1 50p
 • Psykiatri 1 100p
 • Psykiatri 2 100p
 • Samhällskunskap 1a1 50p
 • Social omsorg 1 100p
 • Social omsorg 2 100p
 • Komvuxarbete Vård och omsorg 100p
 • Studie- och yrkesval 100p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2024-03-19