Ur skollagen (2010:800)

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Huvudmannens ansvar för utbildningen 2 Kap. 8 §

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Studie- och yrkesvägledningen 2 Kap. 29 §

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Etisk deklaration och riktlinjer

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar efter de etiska deklarationer och riktlinjer som Sveriges vägledarförening har satt upp.

Publicerad: 2022-06-22
Senast uppdaterad: 2023-01-09