I Mölndal ska alla kommunens invånare, oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna, ha rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning. Här ses studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av det livslånga lärandet där individens förutsättningar och behov ska stå i fokus.

Vägledning & Kompetens Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare med hög kompetens. Vi fortbildar kontinuerligt vår personal med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande studie- och yrkesvägledning.

Om Vägledning & Kompetens Mölndal

Sedan 1992 har vi varit en del av Göteborgsregionen och 2010 blev vi en egen enhet i Mölndals stad. Enheten består idag av 20 utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar med alla skolformer. Detta gör möjligheterna för dig som beställare mycket flexibla. Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar aktivt med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

Studie- och yrkesvägledarna på Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar bland annat med yrkesmässan Framtid Mölndal. Studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal och lektioner runt självkännedom, egenskaper­, ­­yrkeskunskaper och gruppvägledning. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk i näringslivet.

En del av Campus Mölndal

Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndal stad. Hos oss kan du studera på alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola och gymnasium till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola samt SFI.


Du kan också få råd, information och stöd i planering av dina studier av våra studie- och yrkesvägledare på Vägledning & Kompetens Mölndal.

Att vara studie- och yrkesvägledare hos oss

Studie- och yrkesvägledare som är anställda av Vägledning & Kompetens Mölndal har en heltidsanställning. Deras anställning kan variera mellan olika verksamheter och olika storlek på tjänsteunderlaget.

Studie- och yrkesvägledaren har verksamhetschefen på Vägledning & Kompetens Mölndal som chef medan er rektor ute i verksamheten arbetsleder på plats.

Publicerad: 2022-06-21
Senast uppdaterad: 2023-01-09