I Mölndal ska alla kommunens invånare, oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna, ha rätt till en likvärdig studie- och yrkesvägledning. Här ses studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av det livslånga lärandet där individens förutsättningar och behov ska stå i fokus.

Vägledning & Kompetens Mölndal erbjuder utbildade studie- och yrkesvägledare med hög kompetens. Vi fortbildar kontinuerligt vår personal med de senaste och mest aktuella kunskaperna gällande studie- och yrkesvägledning.

Om Vägledning & Kompetens Mölndal

Sedan 1992 har vi varit en del av Göteborgsregionen och 2010 blev vi en egen enhet i Mölndals stad. Enheten består idag av 28 utbildade studie- och yrkesvägledare som arbetar med alla skolformer.

Studie- och yrkesvägledarna på Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar bland annat med yrkesmässan Framtid Mölndal. Studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal och lektioner runt självkännedom, egenskaper­, ­­yrkeskunskaper och gruppvägledning. Vi har även ett väl uppbyggt nätverk i näringslivet.

 

Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar aktivt med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

Campus Mölndal

Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndal stad. Hos oss kan du studera på alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola och gymnasium till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola samt SFI.


Du kan också få råd, information och stöd i planering av dina studier av våra studie- och yrkesvägledare på Vägledning & Kompetens Mölndal.

Publicerad: 2022-06-21
Senast uppdaterad: 2024-01-30