Cykling

Som cyklist är du med och skapar ett hållbart samhälle. Därför arbetar Mölndals stad med att göra det enkelt och bättre att cykla i Mölndal.

Fyra cyklister. Foto: Mandfred Antranias Zimmer från Pixabay

Så jobbar vi för mer cykling

Målet är att antalet cykelresor ska öka med drygt 6 procent per år. Därför satsar vi på att bygga ut de 14 mil cykelbanor vi har och göra säkerheten vid exempelvis korsningar bättre. Vid flera korsningar har vi så kallade Bikers rests där man kan sätta ner foten och hålla i sig medan det är rött ljus.

Vi gör flera insatser för att stimulera fler till att cykla. Till exempel:

  • Vi jobbar för att få med fler skolor i utmaningen På egna ben.
  • Vi lånar ut elcyklar via biblioteken i Mölndal, Kållered och Lindome.
  • Det finns även Styr & Ställ som lånecykelsystem i Mölndal och Göteborg. 
  • Vi deltar i regionens projekt vintercyklist.

För att planera din cykling kan du använda Mölndals stads cykelkarta Pdf, 11 MB. eller använd cykelreseplaneraren på Trafiken.nu.

Elsparkcyklar

Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga yklar. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon, det innebär att de bara få användas av en person i taget.

Mölndals stad har inte godkänt etablering av hyrelsparkcyklar på offentlig plats, diskussion om frågan pågår. Det finns inget förbud mot att åka elsparkcykel.

För dig som kör elsparkcykel, tänk på att:

  • Parkera elsparkcykeln så att den inte står i vägen för andra (det betyder att den inte ska blockera gång- eller cykelväg, eller vara ett hinder eller fara för andra trafikanter)
  • Elsparkcykel är ett enpersonsfordon, det innebär att du inte får lov att skjutsa på en elsparkcykel utan ska köra den ensam
  • Du ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar
  • Det obligatoriskt att använda hjälm om du är under 15 år, samma som för cykel
  • Kör endast på cykel- eller vägbana
  • Håll hastigheten

Så många cyklar dagligen

Skapa en vandrande skolbuss istället för att skjutsa

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad