Bli familjehem

Vill du hjälpa ett barn eller en tonåring och samtidigt utvecklas som människa? Har du ett rum över i ditt hem? Då kan du anmäla intresse för att bli familjehem! Som familjehem gör du en viktig insats. Du får utbildning, handledning och stöd av Mölndals stad.

Jessica och Milan har flera års erfarenhet av att vara familjehem med uppdrag åt Mölndals stad. Som familjehem får man professionellt stöd och handledning i sitt viktiga uppdrag av en familjehemssekreterare. Till vänster på bilden sitter familjehemssekreteraren Maria.

Anmäl intresse

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem via vår e-tjänst. En av våra familjehemssekreterare tar då kontakt med dig för fortsatt dialog.

Varför behövs familjehem?

Alla barn har rätt till föräldrar, vuxna som finns där, och som kan ge barnet tid och kärlek. Socialtjänsten försöker alltid stötta barn och familjer som har det tufft, så att det blir bättre. Men ibland kan barn och unga inte bo kvar hemma, av olika skäl. Därför behövs familjehem som kan ta emot ett barn för en längre eller kortare tid och som kan ge barnet den trygghet och omvårdnad som varje barn behöver.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem kan se ut på olika sätt. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som placeras ser olika ut, behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Matchningen är viktig, alltså att matcha barnet som ska placeras med en familj som hen kommer att trivas hos.

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Ni kan vara två vuxna i familjen eller så kan du vara ensamstående, och det kan redan finnas barn i familjen eller inte.

Du kan bo i lägenhet eller i hus, i stan eller på landet. Du behöver inte ha någon särskild utbildning. Det viktiga är att du är en trygg vuxen med en stabil tillvaro och att du har tid och kärlek att ge. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Det behöver även finnas möjlighet för barnet eller tonåringen att få ett eget rum. Om ni är flera i familjen, är det viktigt att alla är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Släktingar till barnet, eller någon annan som finns i barnets nätverk, kan också bli familjehem.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag, men det ger också mycket glädje och stimulans till familjen.

Familjehemmets uppgift är att ta hand om barnet. Familjehemmet ska också hålla kontakt med och samarbeta med barnets skola, socialtjänsten, barnets biologiska familj (i den utsträckning som det är möjligt) och andra viktiga personer runt barnet. Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Ersättning

Som familjehem får du också en viss ersättning uppdelat i arvode och omkostnader. Dessa utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer för familjehem.

Kontakt

Familjehemssekreterarna
Södra Ågatan 4 B
Mölndals stad
431 82 Mölndal
031-315 10 00 (kontaktcenter)
familjehem@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad