Försvar och rättsväsende

Vad innebär det att jobba inom försvar och rättsväsendet? Här får du en inblick i hur det är att arbeta som polis, kriminalvårdare eller inom Försvarsmakten.