Program- och utställningsansvarig

Vad gör någon som är program- och utställningsansvarig? Och hur är det att jobba i Göteborgs äldsta museum?

Att jobba på Göteborgs naturhistoriska museum, som räknas som Göteborgs äldsta museum då det bildades så tidigt som år 1833. Och med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund är så spännande.

Museipedagogik är undervisning som nyttjar museer och deras olika samlingar som läromedel. Inlevelse och gestaltning utgör typiska element i lärandeprocessen där man anspelar till besökarens tankar och fantasi för att visa hur det kunnat vara.

Vill du veta mer? Besök Göteborgs naturhistoriska museums hemsida.

Publicerad: 2021-04-06 16.05
Senast uppdaterad: 2022-03-07 09.54
Dela sida: