Diakon - Svenska kyrkan

Som diakonen arbetar du mitt i församlingen
och har ansvaret för kyrkans sociala arbete.

Diakonen stödjer människor i att finna sig själva och en
plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i
församlingen. Ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman
som välfärdssamhället skapat.


Här kan du läsa mer om vad en diakon gör och vad du behöver läsa för
att jobba som diakon.

Publicerad: 2022-04-26 20.00
Senast uppdaterad: 2021-04-09 16.00
Dela sida: