Jobba som brandman

Hur är det att arbeta som brandman? Anton ger dig en inblick i hans yrke.

Att arbeta på Räddningstjänsten innebär att du jobbar med att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Det kan innebära att släcka bränder, men det innebär också att finnas nära invånarna och vara en bra representant för det samhälle vi har idag. Klarar vi det så skapar vi trygghet och möts av förtroende.

Framgång är inte bara en lyckad räddningsinsats, utan framför allt att se till att det händer färre olyckor genom ett framgångsrikt förebyggande arbete. Liksom alltid ska vi ge en snabb, professionell och medkännande hjälp när nöd uppstår.

Som brandman arbetar du både med förebyggande brandskydd och med räddningsarbete vid olyckor. De olycksavhjälpande insatserna kan vara av olika slag som till exempel släcka bränder, avhjälpa trafikolyckor, sanera vid kem- och trafikolyckor och dykning vid drunkningstillbud. Det brandförebyggande arbetet görs i samverkan med exempelvis skolor, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera.

Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt arbete. Du kommer i kontakt med människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra på dig mycket. Du måste därför vara bra på att bemöta människor och samarbeta i olika former.

Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket gör att du måste ha bra kondition. När larmet går gäller det att agera snabbt. Utöver detta arbetar du förebyggande, övar, tränar och underhåller utrustningen på stationen med mera

Publicerad: 2022-04-26 20.00
Senast uppdaterad: 2022-04-12 11.00
Dela sida: