Präst - Svenska kyrkan

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro.

Präst är du hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut. Du undervisar konfirmander och andra grupper i församlingen om kristen tro, livstolkning och livsfrågor.


Här kan du läsa mer om vad en präst gör och vad du behöver läsa för att bli präst.

Publicerad: 2022-04-26 20.00
Senast uppdaterad: 2022-04-12 11.01
Dela sida: