Utbildningschef

Vad gör egentligen en förvaltningschef? Jens berättar om sin yrkesbana. Han pratar om motivation, driv och fokus i arbetslivet.

Jens Holm berättar om sin yrkesväg som började med ambitionen att bli cykelreparatör när han var liten. Efter flera utbildningar och ett framgångsrikt företagande i privata sektorn jobbar han idag som förvaltningschef i utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Förvaltningschef är titeln på en tjänsteman i statsförvaltningen, vanligtvis i chefsställning. Förvaltningschefen är ofta ansvarig för myndighetens förvaltningsorganisation, dvs. ekonomi-, personal-, IT- och fastighetsfunktionen samt funktioner som registratur, juridik, upphandlingar etc.

På små och medelstora myndigheter är det inte ovanligt att förvaltningschefen är generaldirektörens ställföreträdare.

På universitet och högskolor är förvaltningschefen ansvarig för allt som inte tillhör forskning och utbildning och chef för all sådan teknisk och administrativ personal.

Publicerad: 2022-04-26 20.00
Senast uppdaterad: 2022-09-27 10.57
Dela sida: