Vi väljer att tro mindre och veta mer

På Franklins Gymnasium ska våra elever få stora möjligheter att nå sina mål. När vi funderade på vad vi borde arbeta med i första hand för att lyckas med detta, så insåg vi att det bästa var att fråga de som ganska nyligen slutat gymnasiet.

Under slutet av 2017 gjorde vi en stor undersökning bland högskole- och universitetsstudenter som läste en utbildning inom medicin, teknik eller naturvetenskap på Göteborgs Universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. Detta gjorde vi för att ta reda på vad studenter i efterhand önskar att de fått lära sig mer om när de själva gick i gymnasiet.

Undersökningen bekräftade mycket som vi redan funderat på, men vi fick också lära oss en hel del nytt. Bland annat lärde vi oss om vad som kännetecknar en bra lärare och vad som utmärker god undervisning med hög kvalitet i unga människors ögon. Vi fick också lära oss mer om hur studenter ser på upplägg av gymnasieprogram samt vilka verktyg studenterna önskar de fått med sig, som hade gjort att de hade fått en ännu bättre start på sina högskolestudier.

Vi har arbetat noga med resultaten. Tillsammans med nationell och internationell forskning har de fått en betydande roll i utformning av pedagogik och upplägg av undervisningen på Franklins Gymnasium.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad