Nytt partnerskap med Unga Forskare

Vi har blivit utsedda till Sveriges första certifierade partnerskola till Unga Forskare. Motiveringen? Att vi ligger i absolut framkant med att satsa på vetenskap och forskning i våra utbildningar.

Texten är hämtad från ett pressmeddelande från Unga Forskare. Följ länken för att läsa pressmeddelandet i sin helhet: Franklins gymnasium ledande i landet på vetenskap och forskning - Unga Forskare

Ungdomsorganisationen Unga Forskares nya satsning certifierad partnerskola, med tillhörande arbetsmodell för gymnasieskolan, syftar till att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Modellen bygger på att från tidig ålder kontinuerligt inspirera, uppmuntra, stödja och träna elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att få fler godkända gymnasieelever och fler som söker sig till och är rustade för att klara av högre utbildning. I slutändan ska satsningen bidra till att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

Franklins gymnasium i Mölndal är först ut i landet att certifieras som partnerskola till Unga Forskare, vilket innebär att de satsar på vetenskaplig metod och forskning för sina elever med fokus på profilområdet Life science.

Samarbetet med Unga Forskare har hjälpt oss att få syn på hur vi kan utveckla och förfina utbildningen mot en högre kvalitet. För oss är det viktigt att eleverna ser hur teknikvetenskap och naturvetenskap kan samverka. I det arbetet har Unga Forskare gett oss en rejäl skjuts framåt, säger Maria Solérius, rektor Franklins gymnasium.

Vi är glada över det stora intresse som vår modell för gymnasieskolan har mött, både från enskilda skolor, men också från branschorganisationer och företag. Vi behöver kraftsamla brett i samhället för att komma tillrätta med de utmaningar vi ser, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Vilka är Unga Forskare?

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 26 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av över 40 medlemsföreningar som organiserar 5 500 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Dela på:

Senast uppdaterad