Teamet på Franklins

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Franklins gymnasium?

Vi finns här för dig om du har frågor eller funderingar!

Maria Solérius - Rektor

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt namn är Maria Solérius och jag är rektor på Franklins gymnasium.

Jag har arbetat med utbildning under större delen av mitt yrkesverksamma liv, bland annat som gymnasielärare i matematik och fysik och som rektor på två olika gymnasieskolor.

Min ambition är att gymnasietiden ska präglas av öppenhet, nyfikenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande studiemiljö där förmågan att reflektera, tänka kritiskt och se nya perspektiv kan utvecklas.

För mig är det viktigt att skolan samarbetar med universitet, bransch och samhälle för att eleverna ska känna att utbildningen är aktuell och relevant. På så sätt kan studiemotivation och lusten att lära stärkas.

Min målbild är, och har alltid varit, att vid studenten få vinka av elever som är väl rustade för framtidens möjligheter och utmaningar och som känner sig stolta och trygga i sina kunskaper och i sin personliga utveckling.

Vi ska alltid ha höga förväntningar på våra elever – men högre på oss själva.”

E-post: maria.solerius@molndal.se
Telefon: 0707-69 01 55

Alexandra Hedesand - Lärare

 

Hej där! Jag heter Alexandra och arbetar som lärare i svenska här på Franklins.

På bilden ser ni mig på Island där jag spenderade en termin som utbytesstudent.

E-post: alexandra.hedesand@molndal.se

Annica Pettersson - Lärare

Hej, jag heter Annica Pettersson och undervisar i religionskunskap.

Religioner och andra livsåskådningar har alltid varit centrala inslag i den mänskliga kulturen, oavsett tid och samhälle. Vi människor har haft, och har, ett behov av att förklara och förstå våra levnadsvillkor, och för väldigt många människor fyller därför religionen en viktig funktion i livet. Mitt mål med undervisningen är att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. I klassrummet vill jag ha högt i tak, att alla elever ska våga delta i diskussioner och att allas åsikter ska respekteras och tas på allvar. Tillsammans skapar vi ett klassrumsklimat som gynnar lärande, eftertanke och debatt!

E-post: annica.pettersson@molndal.se
Telefon: 0707-69 05 23

Anton Samuelsson - Lärare

Hej! Jag heter Anton Samuelsson och jag undervisar för närvarande i Historia, Geografi, Naturvetenskaplig specialisering och Hållbart Samhällsbyggande. Jag ansvarar även för naturprogrammets samhällsvetenskapliga inriktning på skolan. 

Jag har tidigare arbetat på både högstadiet och gymnasiet och tycker det är väldigt inspirerande och roligt att arbeta med mina ämnen på Franklins. En fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, teknik och samhälle tror jag hjälper eleverna att i framtiden vara med och bidra till en hållbar värld. 

E-post: anton.samuelsson@molndal.se

Claudia Barrios - Lärare

Lärare i spanska

Daniel Larsson - Lärare

Hej, mitt namn är Daniel Larsson och jag är Teknik och Matematiklärare men är även ingenjör från Chalmers.

Under min tid som verksam ingenjör arbetade jag med design av olika energisystem för byggnader. Senare i livet växte ett intresse inom pedagogik fram där jag undrade hur människor lär sig. Detta ledde till att jag vidareutbildade mig som lärare inom mina favoritämnen.  

Både teknik och matematik har en stark koppling till ingenjörsämnet. Jag vill dra nytta av mina erfarenheter som ingenjör för att väcka intresse och skapa relevans inom mina ämnen. Vidare vill jag arbeta för att få elever att använder effektiva lärandestrategier när de pluggar. Detta för att ett effektivt användande av elevens pluggtid, där fokus är på kvalité snarare än kvantitet, kommer troligtvis att leda till goda resultat och mindre stress.

E-post: daniel.larsson@molndal.se
Telefon: 0704-67 75 57

Emil Sjöholm - Lärare

Jag undervisar i matematik, kemi och bioteknik och har utöver ämneslärarexamen en civilingenjörsexamen från Chalmers i bioteknik.

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt stora intresse för undervisning och pedagogik hittade jag när jag under mina studieår engagerade mig i Intize, en ideell förening som erbjuder gratis mattehjälp för gymnasieelever.

I min undervisning fokuserar jag både på studieteknik och att koppla mina ämnen till praktiska och vardagliga situationer. Mitt mål är att väcka intresse för mina ämnen och ge de bästa möjliga förutsättningarna för vidare studier!

E-post: emil.sjoholm@molndal.se
Telefon: 0707-69 05 09

Héloïse Karlsson - Lärare

 Mitt namn är Héloïse och jag undervisar i franska och engelska på Franklins. Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har studerat och arbetat i Frankrike, Irland och Sverige. Jag är intresserad av människans alla sidor och uttryck, både konstnärliga och vetenskapliga. Som lärare på Franklins vill jag gärna förmedla hur viktigt det är att lära sig andra språk för att få en djupare förståelse för sina medmänniskor och kunna arbeta tillsammans mot en bättre framtid.

E-post: heloise.karlsson@molndal.se

Kristin Viklund - Mentor

Jag heter Kristin och jobbar som mentor på Franklins. I min roll som mentor stöttar jag eleverna på deras väg genom gymnasiet.

Det finns många saker som påverkar oss i vår utveckling och ibland kan det finnas saker i livet som gör det svårare att fokusera på skolan. Då kan man behöva en hjälpande hand. Det är också därför jag tycker att mentorsrollen på gymnasiet är så viktig.

Att jobba som mentor ger mig en möjlighet att jobba med de mjuka värden som är kopplat till skolan. För mig är det viktigt att eleverna får möjlighet att fundera kring och även jobba med vad som händer efter gymnasiet, samt vad som gör att de kan prestera utifrån sitt eget bästa.

E-post: kristin.viklund@molndal.se
Telefon. 070 769 05 48

Lise-Lotte Ryberg - Lärare

Jag heter Lise-Lotte och är lärare i engelska och svenska.

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Att vara just språklärare på Franklins- School of Science innebär dubbla utmaningar- dubbelt så roligt! I svenska och engelska arbetar vi förstås med det ”vanliga”; läser romaner, skriver texter, håller föredrag. Men ganska ofta anknyter vi till det mer tekniska/naturvetenskapliga: du får debattera för och nackdelar med artificiell intelligens, lyssna på a very British föreläsare från AstraZeneca eller skapa en science pod. Just to mention a few things…

Jag älskar verkligen den starka lagkänslan på skolan och att som språklärare få vara en viktig del av skolans anknytning till forskning och vetenskap!

E-post: liselotte.ryberg@molndal.se
Telefon: 0723-58 58 83

Louise Nordhäll - Lärare

Jag heter Louise och jag är biologi- och kemilärare samt specialpedagog. Dessutom är jag med i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.

Jag drivs av ett intresse för hur människor kan uppnå ett långsiktigt lärande. Mina mål är alltid att elever ska få både goda ämneskunskaper såväl som ett självförtroende som bottnar i att de både vill, vågar och kan! För att kunna nå ut på bästa sätt i klassrummet är därför analys och reflektion över undervisning självklara delar i mitt arbete.

E-post: louise.nordhall@molndal.se
Telefon: 0707-69 08 84

Magnus Falkenström - Lärare

Hej! Jag heter Magnus och är behörig i teknik, kemi och fysik. Dessutom har jag forskat inom området laserfysik.

Som forskare har jag arbetat med många skilda områden t.ex. konstgjord fotosyntes och hur man kan bestämma egenskaper hos stål med hjälp av ultraljud.

Naturvetenskap kan vara ganska svårt, men när man väl börjar förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop är det bland det roligaste som finns. Min drivkraft som lärare är att kunna hjälpa till och förmedla den här förståelsen och glädjen till eleverna.

E-post: magnus.falkenstrom@molndal.se
Telefon: 0704-67 75 58

Olof Dahl - Lärare

Jag heter Olof Dahl och är lärare i matematik och fysik. Innan jag blev lärare doktorerade jag i oceanografi, och forskade kring havsströmmar.

Som lärare letar jag ständigt efter sätt att få eleverna att tänka istället för att bara göra - det är när man tänker som man lär sig. Ett annat fokusområde för mig är lärandets psykologi - hur man kan ordna sina studier så att man lär sig så mycket som möjligt till så lite arbete som möjligt, och hur man undviker att lura sig själv att man kan något när man inte kan det.

E-post: olof.dahl@molndal.se
Telefon: 0707-69 05 01

Per Olsson - Lärare

Hej! Jag heter Per och undervisar i kemi och biologi på Franklins. Innan jag blev lärare arbetade jag som forskare inom medicin, bland annat på Karolinska Institutet och AstraZeneca. Forskarlivet har också tagit mig utomlands, bland annat har jag bott och arbetat i Kanada och Storbritannien, men nu bor jag sedan länge i Mölndal.
E-post: per.olsson@molndal.se

Runar Höiom - Lärare

Hej! Jag är skolans lärare inom ämnet idrott och hälsa. Detta yrke har varit mitt huvudsakliga levebröd i över två decennier. Dessförinnan arbetade jag i försvarsmakten.

Det stora intresset som idrott och hälsa har varit för mig hela livet, har också på ett naturligt sätt blivit min profession. Lektionerna håller vi på olika arenor i Mölndals stad. Här finns mycket goda möjligheter att bedriva varierade och utvecklande aktiviteter. En viktig del i undervisningen är att lära för livet då din hälsa är viktig i hela livet.

E-post: runar.hoiom@molndal.se
Telefon: 0735-16 51 83

Shekwa Ansari - Lärare

Lärare i tyska

E-post: shakwa.ansari@molndal.se

Veronika Aspvall - Lärare
(föräldraledig)

Hej!

Jag heter Veronika och är en av skolans matematik- och tekniklärare. Jag har pluggat till lärare och ingenjör på Chalmers och var under studietiden väldigt engagerad i studentkåren. Det är därför extra kul att jobba på Franklins som har en aktiv elevkår och många föreningar.

 

Carina Johansson - Studie- och yrkesvägledare

Hej! Jag har jobbat i Mölndals stad som studie-och yrkesvägledare i 22 år, har erfarenhet av gymnasiet, särskolan och grundskolan. En viktig del i mitt jobb är att ni som studenter skall få en så bra vägledning som möjligt till era vidare utbildningsval så att ni så småningom uppnår de yrkesmål ni önskar.

E-post: carina.johansson@molndal.se
Telefon: 0707-69 06 72

Catrin Olsson - Skoladministratör

Mitt namn är Catrin och jag är skoladministratör här på Franklins gymnasium. Jag har arbetat som skoladministratör på gymnasiet och högstadiet i några år.

Jag brinner för att hjälpa elever och kollegor till en lättare vardag. Till mig kan ni höra av Er med stort som smått.

E-post: catrin.olsson@molndal.se
Telefon. 0738-68 29 11

Ylva Bjurulf - Skolsköterska

Jag heter Ylva och är skolsköterska på Franklins gymnasium. Jag har arbetat som skolsköterska och även som lärare på gymnasiet under många år. Som skolsköterska arbetar jag främst hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande: Alla elever erbjuds ett hälsobesök. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser, samt ger stöd och råd. Jag har tystnadsplikt.

Det går alltid bra att kontakta mig via sms eller mejl, för att boka en tid. Är dörren öppen, så är ni välkomna in.

E-post: ylva.bjurulf@molndal.se
Telefon: 0702-76 46 75

Ann-Christin Forsman - Marknadsutvecklare

Jag heter Ann-Christin och jag jobbar med utveckling, kommunikation och marknadsföring för all gymnasieverksamhet i Mölndals stad. Mig träffar du ofta när det händer något på skolan, som t.ex. Öppet hus eller gymnasiemässa.

Har du frågor om hemsidan, vår kommunikation eller något helt annat är du välkommen att höra av dig.

E-post: ann-christin.forsman@molndal.se
Telefon: 0765 - 17 61 54

Lena Hellsten - Gymnasiechef

Mitt namn är Lena Hellsten och jag är verksamhetschef för gymnasiet i Mölndals stad.

Jag har jobbat med skolledning och skolutveckling i 16 år och brinner för att skapa skolverksamhet som ger elever möjligheter och livschanser.

E-post: lena.hellsten@molndal.se
Telefon: 031-315 31 01

Det här är en liten skola och alla känner alla. Det går verkligen alltid att få kontakt med lärarna, oavsett vad det gäller. Dessutom är stämningen på skolan helt underbar. Alla är så glada när man möts på morgonen!

Linn, TE -20

Lärarna är superbra och bjuder alltid in till diskussion och frågor. Det är dessutom inspirerande att ha lärare med sådana bakgrunder, att de gjort så mycket innan de blev lärare!

Hanna, NA-20

På en liten skola som vår lär man känna alla. Man hänger med alla - inklusive lärarna! En goare stämning helt enkelt. Och rektor Maria är helt underbar, går runt och hälsar på oss på morgonen. Det känns som en familj!

Jessika, TE -20

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad