Teamet på Franklins

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Franklins gymnasium?

Vi finns här för dig om du har frågor eller funderingar!

Maria Solérius - Rektor

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt namn är Maria Solérius och jag är rektor på Franklins gymnasium.

Jag har arbetat med utbildning under större delen av mitt yrkesverksamma liv, bland annat som gymnasielärare i matematik och fysik och som rektor på två olika gymnasieskolor.

Min ambition är att gymnasietiden ska präglas av öppenhet, nyfikenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande studiemiljö där förmågan att reflektera, tänka kritiskt och se nya perspektiv kan utvecklas.

För mig är det viktigt att skolan samarbetar med universitet, bransch och samhälle för att eleverna ska känna att utbildningen är aktuell och relevant. På så sätt kan studiemotivation och lusten att lära stärkas.

Min målbild är, och har alltid varit, att vid studenten få vinka av elever som är väl rustade för framtidens möjligheter och utmaningar och som känner sig stolta och trygga i sina kunskaper och i sin personliga utveckling.

Vi ska alltid ha höga förväntningar på våra elever – men högre på oss själva.”

E-post: maria.solerius@molndal.se
Telefon: 0707-69 01 55

Alexandra Hedesand - Lärare

Hej där! Jag heter Alexandra och jag undervisar i svenska och samhällskunskap. Jag har varit lärare på Franklins sedan höstterminen 2020.

Utöver att vara lärare är jag också biblioteksansvarig och som du kanske kan gissa tycker jag väldigt mycket om att läsa!

På mina lektioner blandar vi genomgångar och eget arbete med övningar där eleverna får träna på sina retoriska färdigheter eftersom det är viktigt i både svenska och samhällskunskap. Att förstå information, läsa texter och våga uttrycka sig är väsentligt, inte bara i skolan, utan också för att kunna ta del av det demokratiska samhället. Jag tycker att det är riktigt kul att undervisa och jag hoppas att min glädje smittar av sig!

E-post: alexandra.hedesand@molndal.se

Anton Samuelsson - Lärare

Hej! Jag heter Anton Samuelsson och jag undervisar för närvarande i Historia, Geografi, Naturvetenskaplig specialisering, Gymnasiearbete och Hållbart Samhällsbyggande. 

Jag är även förstelärare på skolan där jag arbetar med elevers delaktighet och inflytande.

Jag har tidigare arbetat på både högstadiet och gymnasiet och tycker det är väldigt inspirerande och roligt att arbeta med mina ämnen på Franklins gymnasium. En fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, teknik och samhälle tror jag hjälper eleverna att i framtiden vara med och bidra till en hållbar värld. 

E-post: anton.samuelsson@molndal.se

Daniel Larsson - Lärare

Hej! Mitt namn är Daniel Larsson och jag undervisar i teknik och matematik men är även samhällsbyggnads ingenjör från Chalmers.

Under min tid som verksam ingenjör arbetade jag med design av olika energisystem för byggnader. Senare i livet växte ett intresse inom pedagogik fram där jag undrade hur människor lär sig. Detta ledde till att jag vidareutbildade mig som lärare inom mina favoritämnen.

Både teknik och matematik har en stark koppling till ingenjörsämnet. Jag vill dra nytta av mina erfarenheter som ingenjör för att väcka intresse och skapa relevans inom mina ämnen. Vidare vill jag arbeta för att få elever att använder effektiva lärandestrategier när de pluggar. Detta för att ett effektivt användande av elevens pluggtid, där fokus är på kvalité snarare än kvantitet, troligtvis kommer att leda till goda resultat och mindre stress.

E-post: daniel.larsson@molndal.se

Emil Sjöholm - Lärare

Jag undervisar i matematik, kemi och bioteknik och har utöver ämneslärarexamen en civilingenjörsexamen från Chalmers i bioteknik.

Bild på lärare Emil Sjöholm

Mitt stora intresse för undervisning och pedagogik hittade jag när jag under mina studieår engagerade mig i Intize, en ideell förening som erbjuder gratis mattehjälp för gymnasieelever.

I min undervisning fokuserar jag både på studieteknik och att koppla mina ämnen till praktiska och vardagliga situationer. Mitt mål är att väcka intresse för mina ämnen och ge de bästa möjliga förutsättningarna för vidare studier!

E-post: emil.sjoholm@molndal.se

Héloïse Karlsson - Lärare

 Mitt namn är Héloïse och jag undervisar i franska och engelska på Franklins. Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har studerat och arbetat i Frankrike, Irland och Sverige. Jag är intresserad av människans alla sidor och uttryck, både konstnärliga och vetenskapliga. Som lärare på Franklins vill jag gärna förmedla hur viktigt det är att lära sig andra språk för att få en djupare förståelse för sina medmänniskor och kunna arbeta tillsammans mot en bättre framtid.

E-post: heloise.karlsson@molndal.se

Joakim Lygner - Lärare

Hej! Jag heter Joakim och jag undervisar i svenska och religionskunskap.

Bild på lärare Joakim Lygner

Bildning leder till goda samhällsmedborgare, tror jag. Det vill säga, om alla människor – utifrån sin nyfikenhet på världen – gör sitt yttersta för att förstå den, kommer en tillvaro där vördnad och respekt för natur, djur och människor att bli möjlig. I rollen som lärare tycker jag därför att min kanske främsta uppgift är att försöka åskådliggöra olika perspektiv av välden, främst sådana som elever inte nödvändigtvis söker upp på egen hand. Samtidigt innebär den att jag måste vara lyhörd – för min egen bildningsresa präglas påtagligt av mina elevmöten. Och det är därför jag trivs så bra med mitt yrke.

 

E-post: Joakim.lygner@molndal.se

Lise-Lotte Ryberg - Lärare

Hejsan! Jag heter Lise-Lotte och är lärare i engelska och svenska .

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Dessutom är jag förstelärare med övergripande ansvar för vår Life Science-profil, vilket bland annat innebär att jag håller i Franklins samarbeten med AstraZeneca och Unga Forskare.

Att vara just språklärare på Franklins- School of Science innebär dubbla utmaningar- dubbelt så roligt! I svenska och engelska arbetar vi förstås med det ”vanliga”; läser romaner, skriver texter och håller föredrag. Men ganska ofta anknyter vi till det mer tekniska/naturvetenskapliga: du får debattera för och nackdelar med artificiell intelligens, lyssna på a very British föreläsare från AstraZeneca eller skapa en science pod. Just to mention a few things…

Jag älskar verkligen den starka lagkänslan på skolan och att som språklärare få vara en viktig del av skolans anknytning till Life Science, forskning och vetenskap!

E-post: liselotte.ryberg@molndal.se

Magnus Falkenström - Lärare

Hej! Jag heter Magnus och är behörig i teknik, kemi och fysik. Dessutom har jag forskat inom området laserfysik.

Som forskare har jag arbetat med många skilda områden t.ex. konstgjord fotosyntes och hur man kan bestämma egenskaper hos stål med hjälp av ultraljud.

Naturvetenskap kan vara ganska svårt, men när man väl börjar förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop är det bland det roligaste som finns. Min drivkraft som lärare är att kunna hjälpa till och förmedla den här förståelsen och glädjen till eleverna.

E-post: magnus.falkenstrom@molndal.se

Marilyn Mansilla - Lärare

Bild på lärare Marilyn Mansilla

Lärare i engelska och spanskaE-post: marilyn.mansilla@molndal.se

Olof Dahl - Lärare

Bild på lärare Olof Dahl

Jag heter Olof Dahl och är lärare i matematik och fysik. Innan jag blev lärare doktorerade jag i oceanografi, och forskade kring havsströmmar.

Som lärare letar jag ständigt efter sätt att få eleverna att tänka istället för att bara göra - det är när man tänker som man lär sig. Ett annat fokusområde för mig är lärandets psykologi - hur man kan ordna sina studier så att man lär sig så mycket som möjligt till så lite arbete som möjligt, och hur man undviker att lura sig själv att man kan något när man inte kan det.

E-post: olof.dahl@molndal.se

Samuel Marander - Lärare

Bild på lärare Samuel Marander

Lärare i Matematik och samhällskunskap
 


E-post: samuel.marander@molndal.se

Veronika Aspvall - Lärare

Jag heter Veronika och arbetar som lärare i matematik och teknik på Franklins.  

Det är mig ni kommer träffa om ni väljer inriktningen produktutveckling på vårt Teknikprogram. Tillsammans med Daniel jobbar jag för att utveckla teknikprogrammet och teknik-kurserna så att ni både ska lära er så mycket som möjligt och förbereda er för kommande studier, men även så att vi har lite roligt under vägens gång! 

Utöver min lärarexamen är jag utbildad ingenjör och pilot. Kreativitet, problemlösning och projektledning är några av de sakerna ingenjörer bör kunna utöver sin ämneskunskap. Det ser jag fram emot att träna på tillsammans med er.

E-post: veronika.aspvall@molndal.se

Per Olsson - Lärare

Hej! Jag heter Per och undervisar i kemi och biologi på Franklins. Innan jag blev lärare arbetade jag som forskare inom medicin, bland annat på Karolinska Institutet och AstraZeneca. Forskarlivet har också tagit mig utomlands, bland annat har jag bott och arbetat i Kanada och Storbritannien, men nu bor jag sedan länge i Mölndal.

E-post: per.olsson@molndal.se

Oskar Gottfridsson - Lärare

Lärare historia och idrott och hälsa

E-post: oskar.gottfridsson@molndal.se

Christiane Lidner Zwolinska - Lärare

Lärare i tyska

E-post: christiane.lindner-zwolinska@molndal.se

Henrik Bergfeldt - Lärare

Hejsan! Jag undervisar i samhällskunskap men också i psykologi, som är ett ämne som du kan läsa som individuellt val. Dessutom så finns möjligheten att välja Ung Företagsamhet där du under ett år får bygga upp ett riktigt företag. Vinsten du gör är helt och hållet din egen. Till sist har jag även hand om gymnasiearbeten.

Ulf Torkelsson - Lärare

Lärare i Matematik och fysik

 

 

 

 

 

 

E-post: Ulf.torkelsson@molndal.se

Louise Nordhäll - Mentor och specialpedagog

Bild på specpedagog och mentor Louise Nordhall

Jag heter Louise och arbetar som specialpedagog och mentor på Franklins gymnasium. Jag är en del i det pedagogiska utvecklingsarbetet med övergripande ansvar för elevhälso- och mentorsarbetet.

Mitt stora intresse i skolan är hur vi lär oss nya saker, men också hur vi utvecklar och bygger på redan befintlig kunskap. Mitt mål är att ungdomarna ska få syn på sitt eget sätt att studera, vilka faktorer som påverkar lärandet och varför de påverkar på det sätt som de gör – att hitta sitt sätt bästa att lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Mentorsarbetet handlar om att arbeta med trygghet, mående och framtidsmöjligheter så att ungdomarna känner sig både stärkta och förberedda inför de vägar som de väljer att ta efter gymnasiet.

E-post: louise.nordhall@molndal.se
Telefon: 0707-69 08 84

Kristin Viklund - Mentor

Jag heter Kristin och jobbar som mentor på Franklins. I min roll som mentor stöttar jag eleverna på deras väg genom gymnasiet.

Bild på Mentor Kristin Viklund

Det finns många saker som påverkar oss i vår utveckling och ibland kan det finnas saker i livet som gör det svårare att fokusera på skolan. Då kan man behöva en hjälpande hand. Det är också därför jag tycker att mentorsrollen på gymnasiet är så viktig.

Att jobba som mentor ger mig en möjlighet att jobba med de mjuka värden som är kopplat till skolan. För mig är det viktigt att eleverna får möjlighet att fundera kring och även jobba med vad som händer efter gymnasiet, samt vad som gör att de kan prestera utifrån sitt eget bästa.

E-post: kristin.viklund@molndal.se
Telefon. 070 769 05 48

Ylva Bjurulf - Skolsköterska

Bild på skolsköterska Ylva Bjurulf

Jag heter Ylva och är skolsköterska på Franklins gymnasium. Jag har arbetat som skolsköterska och även som lärare på gymnasiet under många år. Som skolsköterska arbetar jag främst hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande: Alla elever erbjuds ett hälsobesök. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser, samt ger stöd och råd. Jag har tystnadsplikt.

Det går alltid bra att kontakta mig via sms eller mejl, för att boka en tid. Är dörren öppen, så är ni välkomna in.

E-post: ylva.bjurulf@molndal.se
Telefon: 0702-76 46 75

Elin Bergstrand - Administratör

E-post: elin.bergstrand@molndal.se
Telefon: 0738-68 29 11


Marie Hagström - Studie- och yrkesvägledare

Mitt namn är Marie Hagström och jag arbetar som studie-och yrkesvägledare. Jag vägleder, informerar och stöttar dig som är gymnasieelev.

Genom att vi träffas och diskuterar får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför din framtid.

Olle Ylitalo - Mentor och Kurator

Mentor och kurator

E-post: olle.ylitalo@molndal.se
Telefon: 0708-63 36 08

Lena Hellsten - Gymnasiechef

Mitt namn är Lena Hellsten och jag är verksamhetschef för gymnasiet i Mölndals stad.

Jag har jobbat med skolledning och skolutveckling i 16 år och brinner för att skapa skolverksamhet som ger elever möjligheter och livschanser.

E-post: lena.hellsten@molndal.se
Telefon: 031-315 31 01

Det här är en liten skola och alla känner alla. Det går verkligen alltid att få kontakt med lärarna, oavsett vad det gäller. Dessutom är stämningen på skolan helt underbar. Alla är så glada när man möts på morgonen!

Linn, TE -20

Lärarna här är väldigt bra! De är så engagerade i sina ämnen och det smittar av sig så att du själv blir motiverad till att lyckas. Jag gillar också upplägget med lite längre lektioner.

Edvin, TE -21

På en liten skola som vår lär man känna alla. Man hänger med alla - inklusive lärarna! En goare stämning helt enkelt. Och rektor Maria är helt underbar, går runt och hälsar på oss på morgonen. Det känns som en familj!

Jessika, TE -20

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad