Teamet på Franklins

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Franklins gymnasium?

Vi finns här för dig om du har frågor eller funderingar!

Maria Solérius - Rektor

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Mitt namn är Maria Solérius och jag är rektor på Franklins gymnasium.

Jag har arbetat med utbildning under större delen av mitt yrkesverksamma liv, bland annat som gymnasielärare i matematik och fysik och som rektor på två olika gymnasieskolor.

Min ambition är att gymnasietiden ska präglas av öppenhet, nyfikenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande studiemiljö där förmågan att reflektera, tänka kritiskt och se nya perspektiv kan utvecklas.

För mig är det viktigt att skolan samarbetar med universitet, bransch och samhälle för att eleverna ska känna att utbildningen är aktuell och relevant. På så sätt kan studiemotivation och lusten att lära stärkas.

Min målbild är, och har alltid varit, att vid studenten få vinka av elever som är väl rustade för framtidens möjligheter och utmaningar och som känner sig stolta och trygga i sina kunskaper och i sin personliga utveckling.

Vi ska alltid ha höga förväntningar på våra elever – men högre på oss själva.

E-post: maria.solerius@molndal.se
Telefon: 0707-69 01 55

Samuel Marander - Biträdande rektor

Bild på lärare Samuel Marander

Även lärare i matematik och samhällskunskap
 


E-post: samuel.marander@molndal.se

Alexandra Hedesand - Lärare

Hej där! Jag heter Alexandra och jag undervisar i svenska och samhällskunskap. Jag har varit lärare på Franklins sedan höstterminen 2020.

Utöver att vara lärare är jag också biblioteksansvarig och som du kanske kan gissa tycker jag väldigt mycket om att läsa!

På mina lektioner blandar vi genomgångar och eget arbete med övningar där eleverna får träna på sina retoriska färdigheter eftersom det är viktigt i både svenska och samhällskunskap. Att förstå information, läsa texter och våga uttrycka sig är väsentligt, inte bara i skolan, utan också för att kunna ta del av det demokratiska samhället. Jag tycker att det är riktigt kul att undervisa och jag hoppas att min glädje smittar av sig!

E-post: alexandra.hedesand@molndal.se

Anton Samuelsson - Lärare

Hej! Jag heter Anton Samuelsson och jag undervisar för närvarande i Historia, Geografi, Naturvetenskaplig specialisering, Gymnasiearbete och Hållbart Samhällsbyggande. 

Jag är även förstelärare på skolan där jag arbetar med elevers delaktighet och inflytande.

Jag har tidigare arbetat på både högstadiet och gymnasiet och tycker det är väldigt inspirerande och roligt att arbeta med mina ämnen på Franklins gymnasium. En fördjupad förståelse för samspelet mellan natur, teknik och samhälle tror jag hjälper eleverna att i framtiden vara med och bidra till en hållbar värld. 

E-post: anton.samuelsson@molndal.se

Daniel Larsson - Lärare

Hej! Mitt namn är Daniel Larsson och jag undervisar i teknik och matematik men är även samhällsbyggnads ingenjör från Chalmers.

Under min tid som verksam ingenjör arbetade jag med design av olika energisystem för byggnader. Senare i livet växte ett intresse inom pedagogik fram där jag undrade hur människor lär sig. Detta ledde till att jag vidareutbildade mig som lärare inom mina favoritämnen.

Både teknik och matematik har en stark koppling till ingenjörsämnet. Jag vill dra nytta av mina erfarenheter som ingenjör för att väcka intresse och skapa relevans inom mina ämnen. Vidare vill jag arbeta för att få elever att använder effektiva lärandestrategier när de pluggar. Detta för att ett effektivt användande av elevens pluggtid, där fokus är på kvalité snarare än kvantitet, troligtvis kommer att leda till goda resultat och mindre stress.

E-post: daniel.larsson@molndal.se

Daniel Kirby - Lärare

Lärare i svenska

 

 

 

 

 

 

E-post: daniel.kirby@molndal.se

Emil Sjöholm - Lärare

Jag undervisar i matematik, kemi och bioteknik och har utöver ämneslärarexamen en civilingenjörsexamen från Chalmers i bioteknik.

Bild på lärare Emil Sjöholm

Mitt stora intresse för undervisning och pedagogik hittade jag när jag under mina studieår engagerade mig i Intize, en ideell förening som erbjuder gratis mattehjälp för gymnasieelever.

I min undervisning fokuserar jag både på studieteknik och att koppla mina ämnen till praktiska och vardagliga situationer. Mitt mål är att väcka intresse för mina ämnen och ge de bästa möjliga förutsättningarna för vidare studier!

E-post: emil.sjoholm@molndal.se

Héloïse Karlsson - Lärare

Mitt namn är Héloïse och jag undervisar i franska och engelska på Franklins. Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har studerat och arbetat i Frankrike, Irland och Sverige. Jag är intresserad av människans alla sidor och uttryck, både konstnärliga och vetenskapliga. Som lärare på Franklins vill jag gärna förmedla hur viktigt det är att lära sig andra språk för att få en djupare förståelse för sina medmänniskor och kunna arbeta tillsammans mot en bättre framtid.

E-post: heloise.karlsson@molndal.se

Henrik Bergfeldt - Lärare

Hejsan! Jag undervisar i samhällskunskap men också i psykologi, som är ett ämne som du kan läsa som individuellt val. Dessutom så finns möjligheten att välja Ung Företagsamhet där du under ett år får bygga upp ett riktigt företag. Vinsten du gör är helt och hållet din egen. Till sist har jag även hand om gymnasiearbeten.

E-post: Henrik.bergfeldt@molndal.se

Joakim Lygner - Lärare

Hej! Jag heter Joakim och jag undervisar i svenska och religionskunskap.

Lärare Joakim Lygner

Bildning leder till goda samhällsmedborgare, tror jag. Det vill säga, om alla människor – utifrån sin nyfikenhet på världen – gör sitt yttersta för att förstå den, kommer en tillvaro där vördnad och respekt för natur, djur och människor att bli möjlig. I rollen som lärare tycker jag därför att min kanske främsta uppgift är att försöka åskådliggöra olika perspektiv av välden, främst sådana som elever inte nödvändigtvis söker upp på egen hand. Samtidigt innebär den att jag måste vara lyhörd – för min egen bildningsresa präglas påtagligt av mina elevmöten. Och det är därför jag trivs så bra med mitt yrke.

 

E-post: Joakim.lygner@molndal.se

Lise-Lotte Ryberg - Lärare

Hejsan! Jag heter Lise-Lotte och är vanligtvis lärare i engelska och svenska här på Franklins

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson

Men nu väntar en ny utmaning:  under läsåret 23–24 är jag tjänstledig för att undervisa i svenska som främmande språk på universitet i Riga.  Vi ses igen hösten 24!

 

 

 

Magnus Falkenström - Lärare

Hej! Jag heter Magnus och är behörig i teknik, kemi och fysik. Dessutom har jag forskat inom området laserfysik.

Som forskare har jag arbetat med många skilda områden t.ex. konstgjord fotosyntes och hur man kan bestämma egenskaper hos stål med hjälp av ultraljud.

Naturvetenskap kan vara ganska svårt, men när man väl börjar förstå hur saker och ting fungerar och hänger ihop är det bland det roligaste som finns. Min drivkraft som lärare är att kunna hjälpa till och förmedla den här förståelsen och glädjen till eleverna.

E-post: magnus.falkenstrom@molndal.se

Marilyn Mansilla - Lärare

Bild på lärare Marilyn Mansilla

Lärare i engelska och spanskaE-post: marilyn.mansilla@molndal.se

Olof Dahl - Lärare

Bild på lärare Olof Dahl

Jag heter Olof Dahl och är lärare i matematik och fysik. Innan jag blev lärare doktorerade jag i oceanografi, och forskade kring havsströmmar.

Som lärare letar jag ständigt efter sätt att få eleverna att tänka istället för att bara göra - det är när man tänker som man lär sig. Ett annat fokusområde för mig är lärandets psykologi - hur man kan ordna sina studier så att man lär sig så mycket som möjligt till så lite arbete som möjligt, och hur man undviker att lura sig själv att man kan något när man inte kan det.

E-post: olof.dahl@molndal.se

Oskar Gottfridsson - Lärare

Lärare historia och idrott och hälsa

 

 

 

 

 

 

E-post: oskar.gottfridsson@molndal.se

Oscar Hjorth - Lärare

lärare Oscar Hjorth

Lärare i Kemi och Matte

 

 

 

 

 

 

E-post: oscar.hjorth@molndal.se

Per Olsson - Lärare

Hej! Jag heter Per och undervisar i kemi och biologi på Franklins. Innan jag blev lärare arbetade jag som forskare inom medicin, bland annat på Karolinska Institutet och AstraZeneca. Forskarlivet har också tagit mig utomlands, bland annat har jag bott och arbetat i Kanada och Storbritannien, men nu bor jag sedan länge i Mölndal.

E-post: per.olsson@molndal.se

Sandra Karlsson - Lärare

Lärare i Kemi och Biologi

Bild på studie och yrkesvägledaren Anna Karlsson


 

 

 

 

 

 

E-post: sandra.karlsson01@molndal.se

Veronika A - Lärare

Jag heter Veronika och arbetar som lärare i matematik och teknik på Franklins.  

Det är mig ni kommer träffa om ni väljer inriktningen produktutveckling på vårt Teknikprogram. Tillsammans med Daniel jobbar jag för att utveckla teknikprogrammet och teknik-kurserna så att ni både ska lära er så mycket som möjligt och förbereda er för kommande studier, men även så att vi har lite roligt under vägens gång! 

Utöver min lärarexamen är jag utbildad ingenjör och pilot. Kreativitet, problemlösning och projektledning är några av de sakerna ingenjörer bör kunna utöver sin ämneskunskap. Det ser jag fram emot att träna på tillsammans med er.

E-post: franklins@molndal.se

Christiane Lindner Zwolinska - Lärare

Hej! Jag heter Christiane Lindner Zwolinska och är lärare i tyska, franska och engelska.

Innan jag blev lärare arbetade jag som teknisk översättare. Jag är uppvuxen i Tyskland och har studerat i Frankrike och Spanien. Sedan slutet av 90-talet har jag bott i Sverige.

Som språklärare försöker jag ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att använda språket både i och utanför klassrummet. Vi arbetar med autentiskt material och lär oss av och med varandra. Med min flerkulturella bakgrund är jag mån om att erbjuda en undervisning som väcker lust att utforska världen med öppna sinnen och se på saker från olika perspektiv.

E-post: christiane.lindner-zwolinska@molndal.se

Louise Nordhäll - Mentor och specialpedagog

Bild på specpedagog och mentor Louise Nordhall

Jag heter Louise och arbetar som specialpedagog och mentor på Franklins gymnasium. Jag är en del i det pedagogiska utvecklingsarbetet med övergripande ansvar för elevhälso- och mentorsarbetet.

Mitt stora intresse i skolan är hur vi lär oss nya saker, men också hur vi utvecklar och bygger på redan befintlig kunskap. Mitt mål är att ungdomarna ska få syn på sitt sätt att studera och vilka faktorer som påverkar lärandet. Med andra ord att hitta sitt bästa sätt att lära sig utifrån egna förutsättningar. Mentorsarbetet handlar om att arbeta med trygghet, mående och framtidsmöjligheter så att ungdomarna känner sig både stärkta och förberedda inför de vägar som de väljer att ta efter gymnasiet.

E-post: louise.nordhall@molndal.se
Telefon: 0707-69 08 84

Olle Ylitalo - Mentor och Kurator

Mentor och kurator Olle Ylitalo

 

 

 

 

 

 

 

E-post: olle.ylitalo@molndal.se
Telefon: 0708-63 36 08

Maria Gustafsson- Mentor

Mentor Maria Gustafsson

Jag jobbar som mentor här på Franklins. Min främsta uppgift är att jobba med den främjande och förebyggande elevhälsan. Till mig och mina kollegor kan eleverna komma och prata om allt, stort som smått. Målet med vårt arbete är att alla ska känna sig välkomna och trygga här på skolan.

 

E-post: maria.gustafsson05@molndal.se
Telefon: 0709-96 16 05

Ylva Bjurulf - Skolsköterska

Bild på skolsköterska Ylva Bjurulf


 

 

 

 

 

 

E-post: ylva.bjurulf@molndal.se
Telefon: 0702-764675

Elin Bergstrand - Administratör

Administratör Elin Bergstrand

Jag heter Elin och som administratör på Franklins är jag ofta den första du möter när du kommer till skolan. Utöver mina administrativa arbetsuppgifter pratar jag gärna med elever i korridoren om allt eller inget och hjälper till när det behövs.

Om du har en fråga eller bara vill prata en stund är du alltid välkommen att vända dig till mig.

E-post: elin.bergstrand@molndal.se
Telefon: 0738-68 29 11

Marie Hagström - Studie- och yrkesvägledare

Mitt namn är Marie Hagström och jag arbetar som studie-och yrkesvägledare. Jag vägleder, informerar och stöttar dig som är gymnasieelev.

Genom att vi träffas och diskuterar får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför din framtid.

Dick Johansson - IT-Support

Ellen Lindqvist - Gymnasiechef

 

 

 

 

 

 

 

E-post: ellen.lindqvist@molndal.se

Det här är en liten skola och alla känner alla. Det går verkligen alltid att få kontakt med lärarna, oavsett vad det gäller. Dessutom är stämningen på skolan helt underbar. Alla är så glada när man möts på morgonen!

Linn, TE -20

Lärarna här är väldigt bra! De är så engagerade i sina ämnen och det smittar av sig så att du själv blir motiverad till att lyckas. Jag gillar också upplägget med lite längre lektioner.

Edvin, TE -21

På en liten skola som vår lär man känna alla. Man hänger med alla - inklusive lärarna! En goare stämning helt enkelt. Och rektor Maria är helt underbar, går runt och hälsar på oss på morgonen. Det känns som en familj!

Jessika, TE -20

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad