Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FRANKLINS GYMNASIUM

Translate

Bästa möjliga förberedelse

På Franklins gymnasium utgår vi från att alla kan och vill utvecklas. Här ska du bli så väl förberedd för eftergymnasiala studier som du bara kan bli.

Du som läser på Franklins får tillgång till högkvalitativ och varierad undervisning – och marknadens bästa läromedel. Vi vill se dig nå din fulla potential! För att underlätta och förbättra din skolgång har vi arbetat fram en plan med ett antal "verktyg" som du kan läsa om nedan. Planen är till stor del baserad på forskning inom ämnesområdet.

Personlig uppföljning

På Franklins gymnasium finns det en specialistmentor som du kommer att träffa under klassråds- och mentorstid. Specialistmentorn arbetar aktivt med att handleda dig i din planering utifrån dina studiemål. Han eller hon följer också upp dina resultat. Tillsammans med övriga lärare kommer specialistmentorn att regelbundet ge dig respons på hur du kan utveckla dina förmågor inom de ämnen och kurser du läser. Specialistmentorn kan även fungera som en länk mellan elev och undervisande lärare och är den person som du kommer att ha utvecklingssamtal med.

Studieteknik

Vi ser bra studieteknik som en förutsättning för att hantera sina studier på ett effektivt sätt och för att undvika studiestress. Därför får du träning i studieteknik direkt när du börjar studera hos oss. Till din hjälp har du specialistmentorn, som är en lärare med särskilt goda kunskaper i pedagogik. Baserat på dina studiemål sätter ni upp en plan för dina studier.

Fråga för att ta dig vidare

Att ställa frågor är positivt. Det både för undervisningen framåt och bidrar till ett positivt klimat i klassrummet. Frågor är också startskottet till all forskning! Våra lärare arbetar mycket med gemenskaps- och trygghetsfrågor kopplat till ett ”våga-fråga”-perspektiv, för att skapa en fin klassrumsmiljö där du vågar ställa de frågor du klurar på. Vår ambition är också att ge dig tillgång till digitala verktyg där du kan ställa frågor under lektionstid utan att räcka upp handen, och där du får möjlighet att utvärdera och påverka den undervisning som bedrivs. Självklart finns det även möjlighet att träffa dina lärare utanför ordinarie lektioner.

Matte som gör skillnad

Du måste inte ha en särskild begåvning för att förstå matematik. Med ansträngning kommer du långt. Lyssna, fråga, försök och träna! När du läser en utbildning hos oss kommer du att läsa flera matematikkurser, som är viktiga för karaktärsämnet på din utbildning. Därför väljer vi på att lägga särskilt fokus på matematikundervisningen. Här får du de förutsättningar som just du behöver för att känna dig trygg och lyckas med matematiken. Läs gärna mer om undervisningsupplägget som baseras på vad internationell forskning säger om framgångsrik matematikundervisning.

Schema

Forskning visar att elever i gymnasieåldern når bättre studieresultat när de sover lite längre på morgonen. Därför startar du som läser på Franklins gymnasium alltid dina ordinarie lektioner efter kl 09.00 på morgonen - utan att vi förlänger skoldagen. Ditt schema läggs sammanhållet utan håltimmar, så att dina dagar på skolan blir effektiva - och så du hinner med det du vill göra på din fritid. Här kan du få se ett exempelschemaPDF - observera att schemat är ett exempel och att ändringar kan införas.

Idrott på dina egna villkor

Rörelse, motion och träning är viktiga inslag i att må bra och hämta energi! Under lektionerna i Idrott och hälsa erbjuder vi två alternativ på aktiviteter. Det ena är aktivitet i grupp med klassen och det andra i individuell form, som ett gym- eller löppass. En stor del av vår idrottsundervisning är förlagd till nyöppnade Nordic Wellness i Mölndal Galleria, där vi har tillgång till både gym och salar för gemensamma aktiviteter.

Tillgång till lärare utanför ordinarie lektionstid

Oavsett vad du har för mål med dina studier har du tillgång till särskilda studietillfällen i en lugn och stressfri miljö. Då bjuder vi på frukt, te eller kaffe och målsättningen är att alltid ha två lärare på plats i olika rum.

Öppet för självstudier

Ibland är hemmiljön ett hinder för att komma vidare. Om du behöver ytterligare studietid på Franklins, utan eventuella småsyskon som stör och med garanterad studiero, så har skolan öppet för självstudier fram till kl. 18 fyra dagar i veckan.

Koppling till universitet

På Franklins gymnasium får du bland annat göra laborationer i universitetsmiljö och träna dig på att läsa och skriva den typ av akademisk engelska som används i rapporter och läroböcker vid högskola och universitet. Vi ser också till att du får kontakt med studenter som läser olika universitetsprogram. Det gör att klivet från gymnasiala studier till högskola/universitet blir betydligt lättare att ta. Du är både van sättet man arbetar på - och är så väl förberedd som du kan rent studiemässigt.

Läromedel

Vi vill gärna arbeta med adaptiva läromedel som är digitala läromedel där undervisningen anpassas efter dina specifika behov och kunskapsnivå. Med adaptiva läromedel kan du få hjälp precis när du behöver, exempelvis genom förklarande videogenomgångar.

För dig som är elev och vill lite mer

Vill du vara med och bygga vidare på våra traditioner och gemensamma aktiviteter? På Franklins gymnasium får en aktiv elevkår mycket stort inflytande gällande aktiviteter som främjar gemenskap, trivsel och traditioner. Skolans ledning stöttar aktivt införandet av elevdriven verksamhet som till exempel en idrottsförening, eller införandet av Science Clubs för dig som vill göra spännande laborationer och experiment efter ordinarie skoltid.

För dig som är lärare

Du som undervisar som lärare på Franklins gymnasium får en specialistmentor som hanterar mentorstiden. På så sätt frigör vi tid för våra ämneslärare att fokusera på sin undervisning, att knyta an undervisningen till aktuell forskning och för att följa upp undervisningens kvalitet tillsammans med sina lärarkollegor. Vårt fokus är att ge de bästa lärarna den tid och de verktyg de behöver för att verkligen kunna leverera undervisning med kvalitet. Vårt samarbete med AstraZeneca, högskolor och universitet innebär att vi kan erbjuda en mycket spännande arbetsplats för lärare med en vilja att utvecklas och att utveckla.

 

image/svg+xml symboler

Vill du läsa vår broschyr som pdf?

image/svg+xml symboler
Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-04 12.38

Kunskapsutbyte med forskare från AstraZeneca

"Genom att stötta Franklins gymnasium är vi på AstraZeneca med och inspirerar nästa generations forskare och specialister inom medicin och teknik. Ni behövs i framtiden för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rädda liv och förbättra människors hälsa i hela världen."

Matti Ahlqvist, platschef AstraZeneca Göteborg