Bästa möjliga förberedelse

På Franklins gymnasium utgår vi från att alla kan och vill utvecklas. Här ska du bli så väl förberedd för eftergymnasiala studier som du bara kan bli. Kanske funderar du på vad det innebär för dig som elev - i praktiken?

På Franklins gymnasium betyder "bästa möjliga förberedelse" att vi anpassat skolans verksamhet för att du verkligen ska få möjlighet att utvecklas och nå din fulla potential.

Så arbetar vi:

Studieteknik direkt du börjar på Franklins

Att hänga med i studierna är en grundförutsättning för att dina tre år ska bli så bra som möjligt. Därför lär du dig studieteknik direkt du börjar hos oss. Till din hjälp har du en specialistmentor som handleder dig i din planering och följer upp dina studieresultat.

Upplev undervisning utöver det vanliga

På Franklins gymnasium träffar du några av regionens bästa lärare som får mycket stora möjligheter att hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning – både inom sitt ämne och inom pedagogik. Målsättningen är att alltid leverera undervisning utöver det vanliga. Du som elev ska känna att du verkligen lär dig och att du håller dig motiverad under hela din skoltid. Som ett led i vårt kvalitetsarbete får du också möjlighet att använda digitala verktyg för att utvärdera och påverka undervisningen.

Särskilt fokus på matematiken

Du behöver inte ha en särskild begåvning för att bli bra på matematik. Lyssna, fråga, försök och träna! På Franklins gymnasium läggs särskilt fokus på att du ska lyckas med matematikundervisningen. Vi har en tydlig plan för hur detta ska gå till - baserad på internationell forskning om framgångsrik matematikundervisning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med matematik finns mer information här.

Mot ett positivt frågeklimat

Frågor för undervisningen framåt och bidrar till ett positivt klimat i klassrummet. Våra lärare arbetar mycket med gemenskaps- och trygghetsfrågor, för att skapa en fin klassrumsmiljö där du vågar ställa de frågor du klurar på. Vår ambition är också att ge dig tillgång till digitala verktyg där du kan ställa frågor under lektionstid utan att räcka upp handen, och där du får möjlighet att utvärdera och påverka den undervisning som bedrivs. Självklart finns det även möjlighet att fråga dina lärare utanför ordinarie lektioner.

Schemalagda studiepass för att inte fastna

På Franklins finns ”the study” - schemalagda studiepass där du själv väljer vad du vill öva lite extra på. Skolan bjuder på frukt, te eller kaffe - och målsättningen är att alltid ha två lärare på plats.

Smartare schemaläggning

Forskning visar att elever i gymnasieåldern når bättre studieresultat när de sover lite längre på morgonen. Därför börjar du kl. 09.00 när du läser på Franklins. För att det du jobbar med verkligen ska sätta sig - och för att underlätta ämnesfördjupningar - ligger lektionerna i lite längre block. Det kompakta schemat med ett minimum av håltimmar gör att dina dagar blir effektiva. Du hinner med det du vill (och behöver) göra både på din fritid – och på skolan.

Tillgänglig skola – öppet till kl. 18

Ibland är det svårt att komma vidare med studierna i hemmet. Genom att Franklins gymnasium har öppet för självstudier fram till kl.18 fyra dagar i veckan, får du en fristad där du kan komma vidare med dina studier på egen hand. Bland likasinnade, utan småsyskon som stör och med garanterad studiero.

Naturlig koppling till universitet/högskola

Du som läser på Franklins ska få en riktigt bra övergång från gymnasieskola till högskolan och dina framtida studier. Därför kommer du att få öva på att skriva och läsa den engelska som används i rapporter och läroböcker vid högskola och universitet. Genom att vi dessutom gör laborationerna i flera ämnen i riktiga universitetslokaler blir steget ännu mer självklart för dig.

Idrott på dina egna villkor

Rörelse, motion och träning är viktiga inslag i att må bra och hämta energi. Under lektionerna i Idrott och hälsa erbjuder vi två alternativ på aktiviteter. Det ena är aktivitet i grupp med klassen och det andra i individuell form, som ett gym- eller löppass. En stor del av idrottsundervisningen är förlagd till nyöppnade Nordic Wellness i Mölndal Galleria, där vi har tillgång till både gym och salar för gemensamma aktiviteter (ett gymkort får du på köpet!).

Stort elevinflytande med möjlighet att påverka

På Franklins gymnasium får en aktiv elevkår mycket stort inflytande. Vill du vara med och skapa aktiviteter som främjar gemenskap, trivsel och traditioner? Skolans ledning stöttar aktivt införandet av elevdriven verksamhet. Kanske vill ni starta upp en Science Club eller en idrottsförening?

Läromedel

Vi vill gärna arbeta med adaptiva läromedel som är digitala läromedel där undervisningen anpassas efter dina specifika behov och kunskapsnivå. Med adaptiva läromedel kan du få hjälp precis när du behöver, exempelvis genom förklarande videogenomgångar.

Life Science-profil som inspirerar och motiverar

Som elev på Franklins tar du del av skolans unika Life Science-profil. Du får lära dig om innovationer inom Life Science som kan förbättra liv och hälsa för både människor, djur och natur. Den som jobbar inom Life science kan vara en av de som i framtiden kommer att vara med och bota astma, diabetes, cancer eller stoppar växthuseffekten. För att lyckas med detta behövs ett samarbete mellan människor från många olika branscher och discipliner. Du behövs, oavsett om du vill arbeta med programmering, som biolog, ingenjör eller som läkare. Många av de som arbetar inom Life Science tycker att det känns meningsfullt att jobba med att förbättra världen.


image/svg+xml symboler

Jag sökte hit för att det är en ny skola med nytt tänk och spännande profil. För mig är det viktigt att få vara med och påverka - och det är en möjlighet jag verkligen får här.

Marcus Grahn NA-19

På Franklins har vi längre lektioner vilket gör att man hinner med mycket på en lektion. Lärarna är verkligen jättebra och gör genomtänkta och varierande lektionsupplägg.

Ella Riegnell-Behm NA-19

Helt ärligt, jag hade faktiskt förväntat mig att flera saker inte skulle fungera eftersom skolan är ny. Men det har verkligen inte varit några problem överhuvudtaget!

Hugo Skarland TE-19

Vill du läsa vår broschyr som pdf?

image/svg+xml symboler
Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-28 12.44