Med sikte på högsta kvalitet

Franklins gymnasium ska bli en ledande skola när det gäller undervisningens kvalitet, anknytning till forskning och förberedelse för högre studier. Du som elev ges alla förutsättningar att nå dina mål och bli förberedd för högre studier.

Vi har en ambitiös vision för Franklins gymnasium. Vi ska bli en ledande skola när det gäller undervisningens kvalitet, anknytning till forskning och förberedelse för högre studier. Och du som elev ska ges alla förutsättningar att nå dina mål och bli förberedd för högre studier. Studierna kommer stundtals att vara krävande, men med hjälp av undervisning i studieteknik och bra struktur ska vi hjälpa dig att lyckas. Ambitionen är att leverera undervisning utöver det vanliga som gör att du håller dig studiemotiverad under hela din utbildning.

Du kommer att få jobba med teman, projektarbeten och laborationer som gör att du får förståelse för hur Life Science kan förbättra människors hälsa och liv, och du kommer att få träffa forskare och andra yrkesgrupper som kan inspirera dig i dina studier och hjälpa dig att komma fram till vad du vill jobba med senare i livet.

Aktivt arbete för trivsel och gemenskap

En aktiv elevkår har stort inflytande på skolan där stora möjligheter för gemenskap, trivsel och traditioner erbjuds. Skolans ledning stöttar aktivt införandet av elevdriven verksamhet som exempelvis Science Clubs för dig som vill kunna fördjupa dig i ditt vetenskapliga intresse även efter ordinarie skoltid.

Kontinuerlig kvalitetsuppföljning

För att säkerställa att nivån på skolan håller högsta kvalitet, gör vi löpande övergripande kvalitetsuppföljningar av verksamheten. Vi vill dessutom att du är med och påverkar undervisningen så att den blir ännu bättre. Därför kommer du som elev att ha tillgång till digitala uppföljningsverktyg i klassrummet.

Kommunal stabil huvudman

Franklins gymnasium är en kommunal skola, vilket innebär att vi inte har några ägare som tar ut vinst från verksamheten. Hela elevpengen används istället för att göra intressanta studieresor, anställa fler lärare, investera i nya datorer – eller i något annat som gör skolan ännu bättre.

Lärarna är väldigt motiverande och vill verkligen att vi ska lyckas. Att de har en tydlig lektionsplanering som man kan följa online, både före och efter lektionerna, underlättar mycket för våra studier.

Jessika, TE -20

Jag kan absolut rekommendera Franklins gymnasium. Skolan har en härlig miljö, liten och trygg. Matkort och gymkort är jättebra – gymkortet använder jag även utanför skoltid.

Gori, NA -21

Lärarna vill verkligen hjälpa dig. De vet vad de håller på med, är tillgängliga och gör allt de kan för att vi ska prestera vårt bästa. Det känns som om de inte bara är här för att de får betalt, utan för att de verkligen VILL vara här.

Stina, NA-21

Lärarna här är väldigt bra! De är så engagerade i sina ämnen och det smittar av sig så att du själv blir motiverad till att lyckas. Jag gillar också upplägget med lite längre lektioner.

Edvin, TE -21

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad