Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FRANKLINS GYMNASIUM

Translate

Undervisning och lärare

På Franklins Gymnasium utgår vi från att alla kan och vill utvecklas. Du som är elev hos oss får tillgång till högkvalitativ och varierad undervisning – och marknadens bästa läromedel.

Vi vill gärna arbeta med adaptiva läromedel som är digitala läromedel där undervisningen anpassas efter dina specifika behov och kunskapsnivå. Med adaptiva läromedel kan du få hjälp precis när du behöver, exempelvis genom förklarande videogenomgångar.

Personlig uppföljning

På Franklins Gymnasium finns det en specialistmentor som du kommer att träffa under klassråds- och mentorstid. Specialistmentorn arbetar aktivt med att handleda dig i din planering utifrån dina studiemål. Han eller hon kommer också att följa upp dina resultat. Specialistmentorn kommer tillsammans med övriga lärare att arbeta med att regelbundet ge dig respons på hur du kan utveckla dina förmågor inom de ämnen och kurser du läser. Specialistmentorn kommer även att fungera som en länk mellan elev och undervisande lärare och är den person som du kommer att ha utvecklingssamtal med. Det kommer också att finnas ett tillfälle per termin då du och dina föräldrar kan träffa dina övriga kurslärare.

Studieteknik

Vi ser bra studieteknik som en förutsättning för att hantera sina studier på ett effektivt sätt och för att undvika studiestress. Därför får du träning i studieteknik när du börjar studera hos oss. Vi tycker också att det är positivt att ställa frågor, det både för undervisningen framåt och bidrar till ett positivt klimat i klassrummet. Frågor är också startskottet till all forskning! Våra lärare kommer arbeta mycket med gemenskaps- och trygghetsfrågor kopplat till ett ”våga-fråga”-perspektiv, för att skapa en fin klassrumsmiljö där du vågar ställa de frågor du klurar på. Du kommer också att ha tillgång till digitala verktyg där du kan ställa frågor under lektionstid utan att räcka upp handen, och där du får möjlighet att utvärdera och påverka den undervisning som bedrivs.

Schema

Fokus kommer att ligga på att ha sammanhållna skoldagar. Det innebär att du inte kommer ha håltimmar mellan lektionerna och att tiden i skolan används effektivt.

Idrott på dina egna villkor

Rörelse, motion och träning är viktiga inslag i att må bra och hämta energi! Under lektionerna i Idrott och hälsa kommer vi att erbjuda två alternativ på aktiviteter. Det ena är aktivitet i grupp med klassen och det andra i individuell form, som ett gym- eller löppass. Du som idrottar på egen hand kan även få möjlighet att utöva och tillgodoräkna din egen idrott som en del av idrottsundervisningen i skolan.

Tillgång till lärare utanför ordinarie lektionstid

Oavsett vad du har för mål med dina studier har du tillgång till särskilda studietillfällen i en lugn och stressfri miljö. Då bjuder vi på frukt, te eller kaffe och målsättningen är att alltid ha två lärare på plats i olika rum. En som genomför önskade genomgångar på tavlan, samtidigt som den andre finns tillgänglig för frågor vid självstudier.

Om du behöver ytterligare studietid på skolan så har skolan öppet för självstudier fram till kl. 18 fyra dagar i veckan.

För dig som är lärare

Du som undervisar som lärare på Franklins Gymnasium får en specialistmentor som hanterar mentorstiden. På så sätt frigör vi tid för våra ämneslärare att fokusera på sin undervisning, att knyta an undervisningen till aktuell forskning och för att följa upp undervisningens kvalitet tillsammans med sina lärarkollegor. Vårt fokus är att ge de bästa lärarna den tid och de verktyg de behöver för att verkligen kunna leverera undervisning med kvalitet. Vårt samarbete med AstraZeneca, högskolor och universitet innebär att vi kan erbjuda en mycket spännande arbetsplats för lärare med en vilja att utvecklas och att utveckla.

Vintern 2018 kommer vi att påbörja rekrytering av gymnasielärare till Franklins Gymnasium. Vet du redan nu att du vill vara med och bygga en av Sveriges bästa gymnasieskolor? Kontakta verksamhetschef lena.hellsten@molndal.se

Ange bildtext

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-11 12.48

Kunskapsutbyte med forskare från AstraZeneca

"Genom att stötta Franklins gymnasium är vi på AstraZeneca med och inspirerar nästa generations forskare och specialister inom medicin och teknik. Ni behövs i framtiden för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rädda liv och förbättra människors hälsa i hela världen."

Matti Ahlqvist, platschef AstraZeneca Göteborg