Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Skolinspektionen ger grönt ljus åt Frejagymnasiet

Vart tredje år gör skolinspektionen en granskning av all skolverksamhet i landet, för att utvärdera om verksamheterna följer gällande lagar, regler och läroplaner.

Just nu är skolinspektionen på plats i Mölndals stad. Första enhet som granskades var gymnasiesärskolan Frejagymnasiet.

- Vi är naturligtvis glada över att det tydligt märks vilken bra och genomarbetad verksamhet vi har på Frejagymnasiet, säger Rigmor Andersson, rektor vid Frejagymnasiet i Mölndal.

Skolinspektionen ger Frejagymnasiet grönt ljus på samtliga granskade områden. Dessa är:
1. Undervisning och lärande
2. Extra anpassningar och särskilt stöd
3. Arbetsplatsförlagt lärande
4. Bedömning och betygsättning
5. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
6. Förutsättningar för lärande och trygghet
7. Styrning och utveckling av verksamheten

Skolinspektionen uppmärksammar särskilt Frejagymnasiets systematiska kvalitetsarbete och det löpande arbetet för trivsel och trygghet.

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-04-03 11.21

100%

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.