Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kom med in till IPT!

Välkomna in till oss i klassen IPT för en inblick i vad vi arbetar med om dagarna. IPT står alltså för Individuella Programmet Träverkstad och självklart arbetar vi i verkstaden men just nu ligger vårt fokus på lite annat.

Mycket av arbetet som sker i vår klass bygger på våra intressen. I dagsläget arbetar vi mycket med film och filmskapande. När vi arbetar med detta får vi lära oss hantera kamera, ljud och allt som rör filmskapande. Detta är väldigt spännande och intressant. Vi får reflektera över vårt eget lärande genom filmer, vi diskuterar bland annat vad som faktiskt kommer med på film när man filmar och mycket mer.

Förra terminen forskade vi om fornborgar. Då åkte vi ut till en fornborg, mätte, studerade och undersökte för att sedan skapa vår egna skalenliga fornborg. Här blev det mycket matteräkning och intressanta diskussioner. Hur sov man då? Vad åt man? Vår fornborg stod sedan för beskådan på Mölndals stadshus.

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-06 10.01

100%

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.