IPC lämnar över 3370 kr till Röda Korset och Världens barn.

Under de senaste veckorna har eleverna i IPC arbetat med att samla in pengar till förmån för Röda Korset och Världens barn i Mölndal. I veckan lämnade de över pengarna efter att bland annat samlat in grejer som sålts vidare som second hand.

Det är med stort engagemang och entusiasm eleverna i klass IPC de senaste veckorna fått lära sig hur barn i andra delar av världen kan ha det. Det har väckts många tankar och intressanta diskussioner bland eleverna och varje elev har kunnat delta utifrån hens egen förmåga.

IPC har arbetat med ett utbildningsmaterial från UR och Världens barn. Detta material stämde bra överens med syftet för både ämnesområdet Individ och samhälle och Språk och kommunikation. Något som det diskuterades en hel del om var frågor om rent vatten, detta är ju faktiskt inte en självklarhet för alla. Likaväl om man har en toalett hemma eller om toaletten bara består av ett hål i marken. Och eleverna fick även ökad förståelse för att alla flickor faktiskt inte får gå i skolan och varför det är så.

Diskussionerna som fördes leddes in på hur eleverna i IPC kan påverka så att alla barn har samma rättigheter. Eleverna kom fram till att de skulle samla in pengar och skänka till Röda Korset och Världens barn så att de organisationerna kan fortsätta sitt arbete för barns rättigheter. IPC samlade in pengar genom att bland annat springa ett lopp där sponsorer fick ge ett bidrag per varv runt skolan, detta loppet genomfördes på idrottslektionen. Eleverna samlade även ihop begagnade saker som kunde säljas vidare. Utöver att detta är klimatsmart bidrog det ju även till arbetet med barns rättigheter. Totalt blev det 3370 kr som lämnades över till Röda Korset och Världens barn.

Klassens arbete presenterades även på Bokmässan tillsammans med Världens barn. På vår Facebook-sida Frejagymnasiet finns fler bilder, gå gärna in och kika där.

Dela på:

Senast uppdaterad