Lära för livet med hjälp av förmågecirkeln.

På programmet för hotell, restaurang och bageri har man nu börjat arbeta med förmågecirkeln och de fem förmågorna efter att två lärare gått en fortbildningskurs i Motiverande undervisning i särskolan.

I höstas gick två av våra lärare en kurs med Marie Nilsson Nordfors och fick lära sig hur man kan arbeta med förmågecirkeln och de fem förmågorna - ansvar, samarbete, kommunikation, kreativitet och reflektion. Under studiedagen när vårterminen startade fick de sedan sprida sin kunskap genom kollegialt lärande till övriga kollegiet.

Syftet med att arbeta med förmågorna är att eleverna ska lära för livet. Kort sammanfattat, istället för att beta av det centrala innehållet i kurs- och ämnesområdesplaner fokuserar man på förmågorna och går med hjälp av dem igenom innehållet i kursen eller ämnesområdet.

På programmet för hotell, restaurang och bageri ter det sig som så att eleverna numer är de som planerar all mat i restaurangen, något som lärarna tidigare gjort i stor mån. Eleverna arbetar gemensamt i olika team, köksteam, caféteam och bageriteam. De planerar och söker efter recept, är alltså kreativa, skriver om recepten och reflekterar kring dessa. Detta gör eleverna i team, de samarbetar och kommunicerar. Eleverna får förbereda sådant som måste förberedas inför veckan, skriva inköpslista och tar alltså ansvar för sina arbetsuppgifter och det de ska tillaga eller baka.

Redan efter några få veckor ser vi skillnad. Eleverna har mer kontroll, de frågar om råvarorna kommit och vet vad de ska göra när de kommer till utbildningsrestaurangen.

Målet är att sprida arbetet med förmågecirkeln, och redan nu arbetar man i några klasser på individuellt program också med förmågorna och att lära för livet.

Dela på:

Senast uppdaterad