Rutiner och struktur när undervisningen sker på distans

Sedan den 18 mars bedrivs distans- och fjärrundervisning för eleverna på nationellt program, detta med anledning av regeringens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Nu har eleverna på nationellt program undervisats på distans i nästan två veckor och vi alla börjar landa i situationen. Vi har hittat en lektionsstruktur som fungerar och som både elever och personal känner sig trygga i.

På Frejagymnasiet använder vi sedan tidigare G-suite och det är främst dessa verktyg vi fortsatt använda oss av nu vid distansundervisning. Varje lektion följer samma struktur och börjar med ett videomöte i Chat, här får läraren möjlighet att stämma av hur alla elever mår och ta närvaro. Läraren går igenom lektionsupplägget, ibland hålls en presentation i något, ibland börjar eleverna jobba enskilt med en gång. Läraren finns tillgänglig i Chat under hela lektionen om eleverna vill ha hjälp när de arbetar själva.

I alla de praktiska ämnena som består av ganska långa lektionspass är det extra viktigt att eleverna får ett schema för hur lektionen ser ut. Dock går det oftast till på samma vis även på de kortare, teoretiska lektionerna. Det delas bara ut en uppgift i taget för att eleverna inte ska överösas med arbete. Som exit ticket när lektionen slutar kan exempelvis Kahoot, Padlet, ordmoln eller en digital whiteboard användas, då stämmer läraren av vad eleverna fått med sig men kan också passa på att stämma av hur stämningen i gruppen är och om känslorna kring distansundervisningen förändrats. Dessutom bidrar detta ofta till en livlig stämning och eleverna lämnar lektionen med en positiv känsla.

Varje lektion avslutas alltid med ett videomöte i Chat igen. Genom en gemensam struktur på lektionerna känner eleverna igen sig och vet vad som väntar. Och även om det inte blir så mycket praktiskt så blir det faktiskt en del matlagning för eleverna på hemmaplan. När de lagat något skickar de en bild till läraren. Givetvis finns det inget krav på att eleverna ska laga mat hemma, men det brukar ändå uppskattas av både vårdnadshavare och lärare.

Dela på:

Senast uppdaterad