Särskolan byter namn till anpassad skola.

I juni klubbade riksdagen igenom ett förslag på namnbyte för särskolan och nästa år kommer gymnasiesärskolan istället heta anpassad gymnasieskola.

Namnbytet för särskolan är nu ett faktum och börjar gälla den 2 juli 2023. Förslaget på ett namnbyte kom från elever i särskolan och i juni tog riksdagen beslutet att byta namn. Särskolan kommer framöver istället heta anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, ett namnbyte även vi på Frejagymnasiet ställer oss positiva till.

Dela på:

Senast uppdaterad

  Nyhetsarkiv