Programmering och film i undervisningen.

Läsårets första studiedag har passerat och all personal var hos Foxway för fortbildning. Programmet för dagen var gediget och innehöll både programmering, AR och film i undervisningen.

Onsdagen den 21 september var det dags för läsårets första studiedag och för all personal innebar detta fortbildning hos Foxway.

Ett av våra verksamhetsmål är att höja elevernas digitala kompetens, detta sker indirekt via personalen. Genom att personalens digitala kompetens höjs ges eleverna möjlighet att arbeta mer digitalt. Vårt mål är även att eleverna skall ges fler möjligheter att inhämta och redogöra för sin kunskap, exempelvis då genom film. Därav var vi igår hos Foxway och fick lära oss mer om programmering, AR, film och pod i undervisningen.

Dagen inleddes med att vi fick en introduktion till programmering och mikrobit. Vi fick en uppgift att genomföra och det datalogiska tänkandet flödade. Därefter fick vi en snabb inblick i hur vi kan använda AR och sedan gick vi igenom hur film och pod kan användas för att eleverna exempelvis ska få visa vilka kunskaper de har utvecklat. Dagen avslutades med att vi fick agera elever och besvara en exit ticket med hjälp av film. Det väcktes många tankar och idéer när vi samarbetade, var kreativa och kommunicerade och dessutom hördes många skratt. Nu ser vi fram emot att använda det vi lärt oss i undervisningen med eleverna.

Ett stort tack till Foxway som tog emot oss och som bidrog till vår kompetensutveckling.

Dela på:

Senast uppdaterad