Rörelsemätare för ökad aktivitet.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det bara 15 procent av våra barn och unga som är tillräckligt fysiskt aktiva för att kroppen ska må bra. På Frejagymnasiet vill vi främja våra elevers fysiska hälsa, därför provar vi nu på Scriins aktivitetsmätare.

På Frejagymnasiet har vi fått möjlighet att låna aktivitetsmätare från företaget Scriin under några veckor för att mäta hur mycket, eller lite, fysisk aktivitet eleverna uppnår på en skoldag. Vi hoppas kunna motivera eleverna till att röra på sig men det blir också ett kvitto för oss och ger oss möjlighet att se vad vi kan behöva förändra.

Internationella riktlinjer från WHO rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt, men trots rekommendationen är det få barn som når upp till detta. Om vi kan göra något under skoldagen för att möjliggöra det för eleverna att de rör sig mer vill ju vi gärna det. Så med hjälp av aktivitetsmätarna kan vi se hur skoldagen ser ut för våra elever och börja tänka om hur vi kan få in mer fysisk aktivitet under dagen vid behov. Dessutom vet vi ju också att fysisk aktivitet bidrar till god psykisk hälsa.

För att motivera eleverna kan vi se hur långt eleverna gemensamt gått på en karta, än så länge har vi tagit oss hela vägen från Mölndal till Stockholm. Och nog är eleverna motiverade, de har uppskattat Scriin-mätarna. För varje kvart eleverna varit fysiskt aktiva tänds en liten lampa och när fyra lampor lyser har eleverna varit aktiva i 60 minuter.

Att vi valt att testa Scriin-mätarna just nu är ingen slump, det går hand i hand med vårt tema vi har på individuella programmet, vilket är teknik och vatten. Och dessutom passar det väl in med det SIS-projekt vi driver 'Pedagogisk tillgänglighet med digitala verktyg'. Vi ser många fördelar med alla digitala verktyg vi omger oss med men likt det företaget Scriin såg finns det såklart några dåliga sidor också. Scriin ville tillföra något positivt med hjälp av digitala verktyg, och det vill ju även vi.

Dela på:

Senast uppdaterad