Arbetssätt

På Frejagymnasiet arbetar vi hela tiden för att utveckla den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön, så att den är tillgänglig för alla. Du som elev ska få helt rätt förutsättningar för just ditt lärande och din utveckling.

Förmågecirkeln är ett viktigt arbetsredskap

Förmågecirkeln kommer du använda mycket om du läser här. Den sammanfattar och konkretiserar de fem förmågorna som du som elev ska utveckla utifrån läroplanen i alla ämnesområden. De fem förmågorna är samarbete, ansvar, kreativitet, kommunikation och reflektion.

Vi börjar med att utveckla dina förmågor - därefter ämnet

Att arbeta med förmågecirkeln innebär att vi istället för att fokusera på att beta av det centrala innehållet i kurs- och ämnesområdesplaner, utgår ifrån att i första hand utveckla dina förmågor. Och med dina förmågor som utgångspunkt går vi sedan igenom innehållet i kursen eller ämnesområdet.

Förmågecirkeln gör skillnad av flera anledningar:

  • Med förmågecirkeln som utgångspunkt så får du hela tiden stanna till och reflektera över det du gör. Det innebär att din hjärna behöver tänka ett varv till - och det du ska lära dig fastnar på djupet.
  • Förmågecirkeln tydliggör dina utmaningar och hjälper dig att förstå vad du ska lära dig. Det gör i sin tur att skolan blir roligare och att du blir mer motiverad - vilket vi också märker på våra elever.
  • Förmågecirkeln bidrar till att du utvecklar viktiga förmågor som du får nytta av i resten av ditt liv, på arbetsplatsen, i kompisgänget, likväl som i din idrottsklubb eller i köket.

Så jobbar vi med förmågecirkeln i praktiken

På vår Utbildningsrestaurang Freja är det eleverna som bestämmer veckans meny. Tillsammans arbetar de i köksteam, caféteam och bageriteam. De planerar och söker efter recept – och är alltså kreativa. De skriver om recepten och reflekterar kring dessa. Detta gör eleverna i team och samarbetar och kommunicerar. Eleverna får förbereda sådant som måste förberedas inför veckan, skriva inköpslista och tar alltså ansvar för för sina arbetsuppgifter och
det som de ska tillaga eller baka.

Självklart digitalt, för att hänga med i omvärlden

Hög digital kompetens hos elever som avslutar den anpassade gymnasieskolan är viktigt för att inte hamna i ett utanförskap i vuxenlivet. Dessutom ökar möjligheterna för anställning efter anpassade gymnasieskolan när du har uppnått ett källkritiskt förhållningssätt och kunskap att arbeta digitalt. Det är också därför du som läser på Frejagymnasiet får låna ett individuellt anpassat digitalt verktyg som du får använda under din skoltid.

Digitalt för en aktiv och tillgänglig miljö

På skolan har vi även tillgång till hjälpmedel som t.ex. interaktiva skärmar och 3D-skrivare. Varje dag ser vi hur dessa bidrar till att hålla elever aktiva och engagerade under lektionerna. Dessutom hjälper digitala hjälpmedel att skapa en lärmiljö där alla elever kan visualisera med hjälp av t.ex. känsel.

Det är lugnt och skönt här för skolan är liten. Men det bästa är ändå lärarna. De förklarar tydligt och på ett enkelt sätt.

Fredrik, åk 2, 2021

Det bästa på Frejagymnasiet är att grupperna är små och att lärarna är duktiga på att förklara så att jag förstår.

Frida, åk 2, 2017

Dela på:

Senast uppdaterad