Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande för att stärka elevernas fysiska och mentala hälsa. De arbetar även med trygghetsfrågor.

I vårt elevhälsoteam ingår, utöver rektor, vår specialpedagog, kurator och skolsköterska, alla med lång erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar.

Vill du komma i kontakt med någon i elevhälsan?

Skolsköterska Ylva Bjurulf ylva.bjurulf@molndal.se tel. 070 - 276 46 75

Skolpsykolog Ing-Marie Hellqvist ing.marie.hellqvist@molndal.se

Skolkurator Lena Landin lena.landin@molndal.se tel. 070 - 467 70 16

Specialpedagog Maria Rödholm Yderstedt maria.rodholm-yderstedt@molndal.se tel. 070 - 699 36 69

På Frejagymnasiet får jag alltid hjälp när jag behöver det. Skolan har en bra miljö och jag gillar att det är små klasser.

Hugo, åk 3, 2019

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-25 10.07