Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande för att stärka elevernas fysiska och mentala hälsa. De arbetar även med trygghetsfrågor.

I vårt elevhälsoteam ingår, utöver rektor, vår specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska, alla med lång erfarenhet av elever med funktionsnedsättningar.

Vill du komma i kontakt med någon i elevhälsan?

Specialpedagog Diana Storvik diana.storvik@molndal.se tel. 076 - 117 32 98

Skolsköterska Ylva Bjurulf ylva.bjurulf@molndal.se tel. 070 - 276 46 75

Skolpsykolog Anna Bäckman anna.backman@molndal.se tel. 031 - 315 15 77

Skolkurator Jenny Aleryd jenny.aleryd@molndal.se tel. 070 - 461 76 89

På Frejagymnasiet får jag alltid hjälp när jag behöver det. Skolan har en bra miljö och jag gillar att det är små klasser.

Hugo, åk 3, 2019

Dela på:

Senast uppdaterad