Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Programmet för estetiska verksamheter

Vill du utveckla din kreativitet och förmåga att skapa? Är du intresserad av konst och kultur? Då kan programmet för estetiska verksamheter vara något för dig. Programmet är yrkes

Programmet är yrkesinriktat, vilket innebär att du förbereder dig för att gå ut i arbete efter avslutad utbildning. Du kan också fortsätta studera konstnärlig verksamhet på till exempel folkhögskola.

Det här lär du dig

Du utvecklar din fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Du får kunskaper i att använda olika verktyg, material och metoder i ditt skapande. Du lär dig att uttrycka dig på olika sätt, genom exempelvis dans, musik, bild och form. Du får dessutom träna på att tolka andras konst och kultur. Du övar på att arbeta självständigt, att ta ansvar för ditt arbete och på att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter. Du utvecklar din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Många möjligheter

På Frejagymnasiets estetiska program får du möjlighet att specialisera dig inom olika estetiska uttrycksformer. Vi har tillgång till bland annat växthus, slöjdsal, bildsal, keramikverkstad och en studio för medieproduktion. Här kan du få träna på det estetiska hantverket inom bland annat bild, foto, media, musik, teater, form och design, samt textil.

Teori blandas med praktik

I din utbildning varvas teori med minst 22 veckors praktik ute på verkliga arbetsplatser, så kallad APL. På Frejagymnasiet är din APL-plats noggrant utvald med utgångspunkt i just dina intressen, behov och önskemål.

Det här kan du jobba med

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta exempelvis inom estetiska områden på förskola, eller i olika kultur- och fritidsverksamheter.

Det är skönt att Frejagymnasiet är en mindre skola. Redan under min praktikvecka kom jag nära både lärare och elever. Dessutom får jag alltid fort hjälp eftersom klassen inte är så stor.

Christian Seesai, åk 4, 2016

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-22 18.10

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.