Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Programmet för estetiska verksamheter

Vill du utveckla din kreativitet och förmåga att skapa? Är du intresserad av konst och kultur? Då kan programmet för estetiska verksamheter vara något för dig.

Programmet för estetiska verksamheter är yrkesinriktat. Det innebär att du under din utbildning förbereder dig för att gå ut i arbete inom estetiska områden, på förskola eller olika fritidsverksamheter. Programmet kan också vara en grund för dig som vill fortsätta studera konstnärlig verksamhet på t ex folkhögskola.

Det här lär du dig

Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Samtidigt får du kunskaper i att använda olika verktyg, material och metoder i ditt skapande. Programmet ger dig möjlighet att träna på det estetiska hantverket inom bland annat bild, foto, musik, teater, trä, blommor och textil. Du lär dig olika sätt att uttrycka dig på, genom användning av exempelvis dans, musik, bild eller form. Du får dessutom träna på att tolka andras konst och kultur. På programmet tränar du dig i att arbeta självständigt, att ta ansvar för ditt arbete och att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

I programmet ingår både teoretisk undervisning och praktik ute på riktiga arbetsplatser. Detta gör att du dessutom utvecklar din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

APL – praktik på riktiga arbetsplatser

APL innebär att du får träna på att använda dina nya kunskaper på riktiga arbetsplatser. Vi på Frejagymnasiet vill att du ska få en så bra APL-tid som möjligt. Därför väljs din praktikplats ut med omsorg, baserat på just ditt estetiska intresseområde, dina individuella behov och önskemål.

Så är programmet upplagt:

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. På programmet för estetiska verksamheter så läser du 2 500 gymnasiesärskolepoäng. Det innebär att du är garanterad undervisningstid om 3600 timmar under dina fyra gymnasieår. På Frejagymnasiet anpassas all undervisning efter just dina förutsättningar.

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla gymnasieelever läser. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Du läser också programgemensamma ämnen tillsammans med alla andra elever på programmet för estetiska verksamheter. Dessa ämnen är estetisk kommunikation, konst och kultur, medieproduktion och svenska.

Välj efter ditt intresse – Om programfördjupning och individuellt val

Är du intresserad av att fotografera?
Eller tycker du mer om teater, matlagning eller dans?

Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet för estetisk verksamhet. På Frejagymnasiet kommer det finnas ett stort urval av estetiska ämnen och kurser att välja bland. De ämnena kallas för programfördjupning. Några exempel är bild, foto, musik, teater, form och design. Du kan även få arbeta med matlagning, dukning och blomsterarrangemang.

Inom programmet gör du ett individuellt val av kurser. Det innebär att du själv får välja några kurser som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa. Några exempel kan vara dans, trafikkunskap, med mera.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl förberedd för ditt framtida yrke gör du ett gymnasiesärskolearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning. Gymnasiesärskolearbetet visar hur väl du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt valda yrkesområde.

Basgrupp – ett verktyg för dig med autism

Har du problematik inom autismspektrat? På Frejagymnasiet finns möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö, i en så kallad Basgrupp. Att ingå i Frejagymnasiets Basgrupp innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdigheter du behöver för att hantera din situation i skolan, på arbetet, hemma och på fritiden. Undervisningen ges individuellt eller i mindre grupper.

Din medverkan i Basgruppen anpassas efter vilka förutsättningar du har. Du kan börja din gymnasieutbildning i Basgruppen, för att sedan gå vidare till valt program. Du kan också få stöd genom Basgruppen, samtidigt som du läser valt nationellt program.

Det är skönt att Frejagymnasiet är en mindre skola. Redan under min praktikvecka kom jag nära både lärare och elever. Dessutom får jag alltid fort hjälp eftersom klassen inte är så stor.

Christian Seesai, åk 4, 2016

Snart kommer en program PDF att ligga här

image/svg+xml symboler

program.pdf

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-21 15.43

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.