Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Är du intresserad av att arbeta med och för människor? Vill du arbeta inom fritidsverksamhet, med barn på en förskola, eller med äldre personer på ex. ett äldreboende? Då kan programmet för hälsa, vård och omsorg vara något för dig.

Programmet är yrkesinriktat, vilket innebär att du förbereder dig både teoretiskt och praktiskt för att gå ut i arbete efter utbildningens slut.

Det här lär du dig

Du lär dig om människors olika behov och utveckling. Främst lär du dig om barn, unga och äldre människor. Du får kunskaper om människors behov av vård och omsorg i olika skeden i livet. Samtidigt lär du dig mycket om hälsa och ohälsa, samt om hur individens livsstil kan påverka hälsan. Du lär dig också om arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt både för att du själv ska behålla en god hälsa och undvika arbetsskador - och för att du ska kunna arbeta tillsammans med andra.

På programmet får du kunskap om mänskliga rättigheter. Samtidigt är demokratiska värderingar och frågeställningar om  vad som är rätt och fel, viktiga inslag. Du tränar också på att samarbeta, på att ge god service och ett bra bemötande.

Teori blandas med praktik (APL)

I din utbildning varvas teori med minst 22 veckors praktik ute på en verklig arbetsplats, så kallad APL. Främst gör du APL under år tre och fyra. Innan dess gör du flera studiebesök inom olika verksamheter. Hos oss är din APL-plats noga utvald, med utgångspunkt i just dina intressen, behov och önskemål.

För dig som vill, finns möjlighet att gå en lärlingsutbildning inom programmet. Det innebär att minst hälften av din utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser.

De kurser som ger dig yrkeskunskaper, så som kurserna ”Hälsa” och ”Vård och omsorg”, kommer du läsa tillsammans med lärare och elever på Vård- och omsorgsprogrammet på Krokslättsgymnasiet.

Välj din inriktning

Ditt sista år väljer du vilket område du önskar specialisera dig inom. Utbildningen riktar sig mot att arbeta inom fritidsverksamhet, barnomsorg eller äldreomsorg, men ger också kunskaper inom service och bemötande. Detta innebär att du får lära dig om hushållsarbete, lokalvård och matlagning. Dessa områden kan därför också vara en specialisering sista året.

Jag tycker att det är toppen att läsa på Frejagymnasiet. Här är samspelet mellan lärare och elever bra och de andra eleverna är snälla och omtänksamma.

Frida, åk 2, 2017

Det är skönt att Frejagymnasiet är en mindre skola. Redan under min praktikvecka kom jag nära både lärare och elever. Dessutom får jag alltid fort hjälp eftersom klassen inte är så stor.

Christian Seesai, åk 4, 2016

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-15 11.48

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.