Fördjupat - hälsa, vård och omsorg

Kul att du är nyfiken på programmet för hälsa, vård och omsorg! Utbildningen är ett yrkesprogram, vilket innebär att du kommer lära dig allt du behöver för att gå ut i arbete efter gymnasiet.

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. På programmet för hälsa, vård och omsorg så läser du 2 500 gymnasiesärskolepoäng. Det innebär att du är garanterad undervisningstid om 3600 timmar under dina fyra gymnasieår. På Frejagymnasiet anpassas all undervisning efter just dina förutsättningar.

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla gymnasieelever läser. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Du läser också programgemensamma ämnen tillsammans med alla andra elever på programmet för hälsa, vård och omsorg. Dessa ämnen är vård och omsorg, hälsa, människan samt service och bemötande.

Välj efter ditt intresse – Om programfördjupning och individuellt val

Är du intresserad av friskvård? Eller är det kanske barn i förskolan som du tycker är mest spännande?

Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet för hälsa, vård och omsorg. De ämnena kallas för programfördjupning.

Du gör också ett individuellt val av kurser. Det innebär att du själv får välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa. Några exempel kan vara estetisk verksamhet, trafikkunskap, entreprenörskap med mera.

Gymnasiesärskolearbete

Gymnasiesärskolearbetet gör du i slutet av din utbildning för att visa att du är väl förberedd för ditt framtida yrke. Arbetet visar hur väl du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom det yrkesområde som du valt.

Det bästa med Frejagymnasiet är att vi har en stark gemenskap, både mellan elever och personal.

Hugo, åk 3, 2019

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-19 07.58