Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Är du intresserad av matlagning och bakning? Vill du arbeta med att ta hand om gäster på hotell eller restaurang? Då kan programmet för hotell, restaurang och bageri vara något för dig. 

Programmet för hotell, restaurang och bageri är yrkesinriktatv, vilket innebär att du under din utbildning förbereds för att gå direkt ut i arbete. Frejagymnasiets elever får ofta jobb på sin praktikplats efter avslutad utbildning.

Det här lär du dig

Du utvecklar dina kunskaper i matlagning, bakning, uppläggning och dekorering av konditorivaror, servering, och om hur man arbetar i olika typer av kök. Du lär dig mer om god service och bemötande av gäster - på hotell likväl som restaurang. Du lär dig om hantering av olika livsmedel, hygien, näringslära och specialkost. Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet, hotell, restaurang eller bageri.

Teori blandas med praktik

I din utbildning varvas teori med minst 22 veckor praktik ute på verkliga arbetsplatser, så kallad APL. På Frejagymnasiet är din APL-plats noggrant utvald, med utgångspunkt i just dina intressen, behov och önskemål. För dig som vill, finns möjlighet att gå en lärlingsutbildning inom programmet. Det innebär att minst hälften av din utbildning genomförs på en eller flera arbetsplatser.

Om Restaurang Freja

Elever och lärare på Frejagymnasiet driver en egen lunchrestaurang med bageri- och caféverksamhet. Det ger dig stora möjligheter att lära dig massor om matlagning, bakning, konditoriarbete och kundservice, även på hemmaplan. Läs mer på Utbildningsrestaurang Frejas sida.

Så är programmet upplagt:

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. På programmet för hotell, restaurang och bageri så läser du 2 500 gymnasiesärskolepoäng. Det innebär att du är garanterad undervisningstid om 3600 timmar under dina fyra gymnasieår. På Frejagymnasiet anpassas all undervisning efter just dina förutsättningar.

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla gymnasieelever läser. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Du läser också programgemensamma ämnen tillsammans med alla andra elever på programmet för hotell, restaurang och bageri. Dessa ämnen är bageri och konditori, hotell, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap, samt service och bemötande.

Välj efter ditt intresse – Om programfördjupning och individuellt val

Är du intresserad av matlagning?
Eller är det kanske hotellservice som du tycker är mest spännande?

Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet för hotell, restaurang och bageri. De ämnena kallas för programfördjupning.

Du gör också ett individuellt val av kurser. Det innebär att du själv får välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa. Några exempel kan vara estetisk verksamhet, trafikkunskap, dans med mera.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl förberedd för ditt framtida yrke gör du ett gymnasiesärskolearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning. Gymnasiesärskolearbetet visar hur väl du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt valda yrkesområde.

Jag har verkligen lärt mig mycket om arbetslivets basala krav på Frejagymnasiet. Allt ifrån att komma i tid till kökshygien och själva matlagningen. Jag är helt säker på att jag kommer få jobb efter utbildningen.

Elias Sköld, åk 3, 2016

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

image/svg+xml symboler

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-22 18.12

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.