Fördjupat - hotell, restaurang och bageri

Kul att du är nyfiken på programmet för hotell, restaurang och bageri. Det är ett yrkesinriktat program där du kommer lära dig allt du behöver för att gå ut i arbete efter gymnasiet.

Så är programmet upplagt:

Omfattningen av studierna på nationella program anges i anpassade gymnasiepoäng. På programmet för hotell, restaurang och bageri så läser du 2 500 anpassade gymnasiepoäng. Det innebär att du är garanterad undervisningstid om 3600 timmar under dina fyra gymnasieår. På Frejagymnasiet anpassas all undervisning efter just dina förutsättningar.

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla gymnasieelever läser. Dessa program innehåller gemensamma ämnen för den anpassade gymnasieskolan och programgemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Du läser också programgemensamma ämnen tillsammans med alla andra elever på programmet för hotell, restaurang och bageri. Dessa ämnen är bageri och konditori, hotell, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap, samt service och bemötande.

Välj efter ditt intresse – Om programfördjupning och individuellt val

Är du intresserad av matlagning?
Eller är det kanske hotellservice som du tycker är mest spännande?

Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet för hotell, restaurang och bageri. De ämnena kallas för programfördjupning.

Du gör också ett individuellt val av kurser. Det innebär att du själv får välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa. Några exempel kan vara estetisk verksamhet, trafikkunskap, dans med mera.

Gymnasiearbetet i anpassade gymnasieskolan

För att visa att du är väl förberedd för ditt framtida yrke gör du ett gymnasiearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning. Gymnasiearbetet du gör i anpassade gymnasiet visar hur väl du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt valda yrkesområde.

Redan på min praktikvecka kände jag att man fick lära sig bra grejer på skolan. Och jag har det bra här, både roligt och lärorikt.

Fredrik, åk 2, 2021

Jag valde Frejagymnasiet för att det är en mindre skola med mindre klasser. Hotell, restaurang och bageri passar mig för jag tycker om att laga mat.

Alexander åk 2, 2021

Dela på:

Senast uppdaterad