Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Är du intresserad av matlagning och bakning? Vill du arbeta med att ta hand om gäster på hotell eller restaurang? Då kan programmet för hotell, restaurang och bageri vara något för dig. 

Programmet för hotell, restaurang och bageri är yrkesinriktat. Det innebär att du under din utbildning förbereds för att gå ut i arbete inom något av dessa områden.

Det här lär du dig

På programmet får du möjlighet att lära dig mer om matlagning, bakning, servering, dukning och om hur man arbetar i olika typer av kök. Du får kunskaper i att ge god service, på hotell likväl som restaurang. Dessutom lär du dig om hantering av olika livsmedel, hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering. I programmet ingår både teoretisk undervisning och praktik ute på riktiga arbetsplatser.

APL – praktik på riktiga arbetsplatser

APL innebär att du får träna på att använda dina nya kunskaper på riktiga arbetsplatser. Vi på Frejagymnasiet vill att du ska få en så bra APL-tid som möjligt. Därför väljs din praktikplats ut med omsorg, baserat på just dina intressen, behov och önskemål. Flera av Frejagymnasiets elever har fått  jobb på sin praktikplats direkt efter avslutad utbildning.

Elever och lärare på Frejagymnasiet driver dessutom en egen lunchrestaurang med caféverksamhet, riktad mot allmänheten. Detta gör att du har riktigt stora möjligheter att lära dig massor om både matlagning, konditoriarbete och kundservice. Läs mer på Utbildningsrestaurang Frejas sida.

Så är programmet upplagt:

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. På programmet för hotell, restaurang och bageri så läser du 2 500 gymnasiesärskolepoäng. Det innebär att du är garanterad undervisningstid om 3600 timmar under dina fyra gymnasieår. På Frejagymnasiet anpassas all undervisning efter just dina förutsättningar.

Gymnasiegemensamma ämnen

På de nationella programmen finns ämnen som alla gymnasieelever läser. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen

Du läser också programgemensamma ämnen tillsammans med alla andra elever på programmet för hotell, restaurang och bageri. Dessa ämnen är bageri och konditori, hotell, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap, samt service och bemötande.

Välj efter ditt intresse – Om programfördjupning och individuellt val

Är du intresserad av matlagning?
Eller är det kanske hotellservice som du tycker är mest spännande?

Du väljer själv vad du vill specialisera dig på inom programmet för hotell, restaurang och bageri. De ämnena kallas för programfördjupning.

Du gör också ett individuellt val av kurser. Det innebär att du själv får välja några ämnen som inte hör till programmet men som alla elever på skolan kan läsa. Några exempel kan vara estetisk verksamhet, trafikkunskap, dans med mera.

Gymnasiesärskolearbete

För att visa att du är väl förberedd för ditt framtida yrke gör du ett gymnasiesärskolearbete. Detta gör du i slutet av din utbildning. Gymnasiesärskolearbetet visar hur väl du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ditt valda yrkesområde.

Basgrupp – ett verktyg för dig med autism

Har du problematik inom autismspektrat? På Frejagymnasiet finns möjligheter till individuellt anpassad studiemiljö, i en så kallad Basgrupp. Att ingå i Frejagymnasiets Basgrupp innebär att vi tillsammans arbetar för att skapa strukturer i din vardag. Du får de sociala färdigheter du behöver för att hantera din situation i skolan, på arbetet, hemma och på fritiden. Undervisningen ges individuellt eller i mindre grupper.

Din medverkan i Basgruppen anpassas efter vilka förutsättningar du har. Du kan börja din gymnasieutbildning i Basgruppen, för att sedan gå vidare till valt program. Du kan också få stöd genom Basgruppen, samtidigt som du läser valt nationellt program.

Jag har verkligen lärt mig mycket om arbetslivets basala krav på Frejagymnasiet. Allt ifrån att komma i tid till kökshygien och själva matlagningen. Jag är helt säker på att jag kommer få jobb efter utbildningen.

Elias Sköld, åk 3, 2016

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-21 10.23

100 %

Alla våra elever har sysselsättning som t.ex. arbete, folkhögskola eller daglig verksamhet när de slutat sin utbildning hos oss.