Skolutveckling på VO

Denna vecka har lärarna på Vård- och omsorgsprogrammet startat upp vårens skolutvecklingsarbete som kommer att handla om kunskapsbedömning i skolan.

Vårens skolutvecklingsarbete är tänkt att bidra till en fördjupad kunskap om detta område och inspirera till diskussion och reflektion till nytta för våra lärare samt syftar till att våra elever ska nå längre i sin kunskapsutveckling.

Utvecklingsarbetet leds av Vård- och omsorgsprogrammets rektor Björn Winblad.

Dela på:

Senast uppdaterad