VO-elever berättar om sin praktik på sjukhus

Under februari genomförde eleverna i klass VO14 sin sista APL-period (praktik) innan de tar studenten. Två av dessa elever är Mikaela och Lina, som båda gjorde sin sista praktik som undersköterskor på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  När de kom tillbaka från sin APL passade vi på att intervjua dem om hur de upplevde sin tid på sjukhuset.

Mikaela var på avdelning 327, som utför akutsjukvård och kirurgi för barn i åldrarna
0-5 år. Lina var på avdelning 334, som utför lever-, njur- och lungsjukvård för
barn åldrarna 0-18 år. Både Mikaela och Lina hade som uppgift att ta emot patienter, genomföra inskrivningssamtal och göra olika kontroller, t.ex. mätning, vägning, kontroll av blodtryck och pox (syresättning av blodet), innan barnet skulle vidare till sjuksköterska eller läkare.

Mikaela och Lina upplevde båda praktikperioden på sjukhus som väldigt rolig. Det var den första praktiken som eleverna fick göra på ett sjukhus och den roligaste praktiken de har varit på. Men vad var allra bäst med praktiken?

- Att få arbeta med små barn. Dessutom var det väldigt intressant att få arbeta
på ett sjukhus där det händer mer och man får vara med på fler spännande och
intressanta moment, svarar Mikaela.

Lina instämmer och tillägger:

- På ett sjukhus får man också träffa och kan hjälpa fler människor.

Även om det var roligt kan det ibland också innebära utmaningar. Att mäta ett spädbarn är till exempel inte alltid det lättaste och en del föräldrar kan vara ledsna
eller arga i sin frustration över att deras barn inte mår bra. Men dessa möten
har också givit viktiga lärdomar om bemötande. På frågan om vad de mer har lärt
sig på praktiken svarar våra elever så här.

- Jag har lärt mig mycket om olika sjukdomar och deras bakgrund, vad som kan ha hänt, säger Mikaela.

-Jag har också lärt mig jättemycket om olika sjukdomar och även om olika
undersökningar som leverbiopsi, njurbiopsi och gastro-koloskopi, berättar Lina.

På ett sjukhus kan givetvis väldigt många saker inträffa och väldigt många
situationer uppstå och några minnen från praktiken är särskilt starka.

- Jag var med när ett allergitest genomfördes i form av en jordnötsprovokation,
berättar Lina. Provokationen gav stort utslag, barnets läppar svullnade upp, så
läkare fick tillkallas och provokationen avbrytas, men allt gick bra till slut.

- Jag var närvarande vid en situation då ett spädbarn fick hjärtstopp och slutade
andas, men med hjälp av hjärt- och lungräddning lyckades en läkare få igång
hjärtat igen och rädda livet på barnet, berättar Mikaela och tillägger att personalen
på hennes avdelning var väldigt snälla och hjälpsamma.

Nu väntar ungefär tre månaders slutspurt innan Mikaela och Lina tar studenten från
Vård- och omsorgsprogrammet tillsammans med sina klasskamrater i VO14. Sedan
väntar arbetslivet. Kanske med en framtid på sjukhus.

Dela på:

Senast uppdaterad