Samarbete inlett med Mölndal Galleria

Krokslättsgymnasiet inleder nu samarbete med Mölndal Galleria och centrumchefen Carina Erlandsson, inför höstens start av Handels- och administrationsprogrammet.

Samarbetet kan förutom APL-platser också innebära gästföreläsare, arrangemang av evenemang, lokala programråd med representanter från gallerians olika butiker och mycket mer.

Dela på:

Senast uppdaterad